Extra begeleiding voor nieuwkomers die instromen in de bovenbouw

20 september 2020
Home > Nieuws > Nieuwkomers > Extra begeleiding voor nieuwkomers die instromen in de bovenbouw

In 2019 publiceerden we de resultaten van de enquête Neveninstroomproject Arnhem. Eén van de aanbevelingen was inzetten op begeleiding. Deze hebben we als volgt opgepakt.

Ondersteuning en begeleiding leerling én leerkracht
Nieuwkomers in Arnhem krijgen in het eerste schooljaar les op de Paulusschool of het Mozaïek. Het verwerven van de Nederlandse taal taal is daar het speerpunt. Na dat jaar stromen de kinderen uit naar een basisschool in hun wijk. We willen een nóg betere overdracht en doorgaande lijn realiseren. Daarom gaan we een pilot draaien waarbij we zowel de leerkracht als de kinderen die instromen in de bovenbouw extra ondersteunen en begeleiden.

In de komende maanden gaan we zoveel mogelijk input ophalen over welke vragen er bij de scholen en andere partners leven. Deze input halen we op in de IB-netwerken en in individuele gesprekken. De pilot start dan in januari.

Training
Een andere aanbeveling was inzetten op scholing. Ook deze hebben we opgepakt: half september is de training Nieuwkomers in je groep: hoe doe je dat? van start gegaan.

© 2020 Stichting PAS