Het VVE-bereik zit weer in de lift!

1 april 2021
Home > Nieuws > Algemeen > Het VVE-bereik zit weer in de lift!

Het bereik van de Arnhemse doelgroep-peuters is in de loop van 2020 afgenomen. Het bereik van doelgroep-peuters in het eerste kwartaal van 2020 was 89,5 procent. In kwartaal 2 daalde dit bereik van VVE-peuters naar 84,5 procent en naar slechts 81,6 procent in kwartaal 3. Vermoedelijk komt dit door de uitbraak van het Coronavirus en de Corona-maatregelen. VVE is echter van groot belang bij het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Om het bereik toe te laten nemen zijn extra inspanningen die verricht om de ouders en de kinderen te bereiken om gebruik te maken van de peuteropvang. Gelukkig zien we dan ook terug in kwartaal 4 van 2020 dat het bereik van doelgroep-peuters opnieuw toegenomen is naar 91,4 procent. Dit betekent dat zelfs meer doelgroep-peuters zijn bereikt ten opzichte van de situatie voor de uitbraak van het Coronavirus in kwartaal 1. Dit is goed nieuws: het VVE-bereik van Arnhemse doelgroep-peuters zit weer in de lift. Op deze manier worden de kansen van kinderen aan het begin van hun schoolloopbaan vergroot. Samen met VGGM en de gemeente Arnhem gaan we ervoor zorgen dat dit bereik in 2021 weer verder toeneemt door alle kinderen in beeld te hebben en te houden.

Door: Eline Verheijen
Projectleider monitoring & evaluatie

© 2021 Stichting PAS