Kleuters volgen in hun ontwikkeling 

17 juni 2021
Home > Nieuws > Algemeen > Kleuters volgen in hun ontwikkeling 

Landelijk is er wel een stand van zaken m.b.t. de kindvolgsystemen voor het jonge kind. Oorspronkelijk was het idee om, ter vervanging van de kleutertoetsen, in groep 1 en 2 gebruik te gaan maken van een erkend/toegelaten kind observatiesysteem.

Deze eis is nu feitelijk losgelaten, als je binnen je school gebruik maakt van erkende toetsen in je LVS. Je moet wel je keuze kunnen beargumenteren/verantwoorden.

Zie voor meer informatie, en actuele informatie over de verschillende systemen, de pagina  ontwikkeling volgen van de slo.

Stedelijk hebben we geen nieuwe afspraak gemaakt over het volgen van kinderen. We volgen de wet- en regelgeving en en het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Bij de keuze van een volgmodel focussen we op de doorgaande lijn van voor- naar vroegschool en van groep 2 naar groep 3. En hoe je de informatie deelt met ouders. Dus daar moet je aandacht aan besteden. 

Voor wat betreft de resultaatafspraken nemen we de vve resultaten mee in de monitor Kansengelijkheid, met de opbrengsten taal en rekenen in groep 3.

Door: Annette Mullink

© 2024 Stichting PAS