Monitor Kansengelijkheid in ontwikkeling

29 juni 2020
Home > Nieuws > Monitoring en evaluatie > Monitor Kansengelijkheid in ontwikkeling

Er gebeurt in Arnhem veel op het gebied van kansengelijkheid. Zowel in de voorschool als in het basisonderwijs, maar ook in de overgang naar het voortgezet onderwijs. Momenteel zijn we bezig met het optuigen van een Monitor Kansengelijkheid om al deze ontwikkelingen te kunnen volgen.

De activiteiten van Stichting PAS zijn ondergebracht in twee programmalijnen: Vroegsignalering & Educatie (VVE) en Doorontwikkelen & Vergroten perspectief (PO-VO). De activiteiten en beleidsafspraken worden binnen beide programmalijnen gemonitord en geëvalueerd. Vragen die in de monitor aan bod komen zijn o.a.: worden alle doelgroeppeuters bereikt met VVE? Wat zijn effectieve interventies rondom kansengelijkheid? En waar zitten leerlingen drie jaar na het verlaten van de basisschool? Hiermee zien we welke resultaten het OAB beleid heeft opgeleverd, waar de focus op gericht moet worden en doen we aanbevelingen voor de toekomst. De uitkomsten publiceren we in de Monitor Kansengelijkheid. De eerste versie hiervan verschijnt naar verwachting eind 2020.

© 2020 Stichting PAS