Monitor ‘Samenwerken met ouders’

15 april 2019
Home > Nieuws > Monitoring en evaluatie > Monitor ‘Samenwerken met ouders’

Eens per twee jaar bekijken we hoe de stand van zaken is in Arnhem wat betreft de samenwerking met ouders in VVE. Daarvoor hebben we 4 jaar geleden met de Radboud Universiteit een vragenlijst voor ouders, én een lijst voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontwikkeld.

Nieuwe monitor na de meivakantie
Na de meivakantie gaan we de lijsten weer uitsturen naar de OAB-scholen en de VVE-intensieflocaties. De vragenlijsten zijn digitaal en op smartphone in te vullen. Het is handig om ondersteuning te regelen voor ouders die dat nog niet goed kunnen. Als het echt nodig is kunnen we ook papieren vragenlijsten toesturen.

Meer bericht volgt spoedig.

Feedback is welkom
Wil je nog kritisch meekijken naar verbeterpunten in de vragenlijsten? Laat het me weten, dan stuur ik je de conceptversie toe.

© 2019 Stichting PAS