Nieuw OAB beleid Arnhem vastgesteld

12 november 2019
Home > Nieuws > Onderwijsachterstandenbeleid > Nieuw OAB beleid Arnhem vastgesteld

Het OnderwijsAchterstandenBeleid heeft als algemeen doel: kinderen extra (taal)ondersteuning geven om dreigende taal- en ontwikkelingsachterstand te voorkomen en om achterstanden effectief te bestrijden.

Nieuw OAB beleid Arnhem vastgesteld
Het nieuwe OAB beleid Arnhem is vastgesteld. Dit beleid is vastgesteld voor de periode 2019 – 2023. Er zijn kwaliteitseisen geformuleerd met de Arnhemse OAB partners, te weten: 

  • afvaardiging van het PO
  • afvaardiging van de voorschoolse organisaties 
  • Stichting PAS
  • gemeente Arnhem

De kwaliteitseisen bieden een kapstok voor de uitvoering van OAB activiteiten. 

In de bijlage vindt u het beleidsstuk ‘Kwaliteitskader OAB 2019 – 2023’.

Uitbreiding aantal Arnhemse OAB scholen
Het aantal OAB scholen in Arnhem is uitgebreid van 13 naar 25 scholen. Dit als gevolg van de nieuwe OAB indicator

Hier vindt u een lijst van de Arnhemse OAB scholen.

OAB plannen
Alle scholen zijn druk bezig OAB plannen (onderdeel van het schoolplan) te schrijven. Zij worden hierbij ondersteund door de adviseurs Kansengelijkheid van Stichting PAS.

Heeft u vragen over het OAB beleid? Neem gerust contact op!

© 2020 Stichting PAS