Nieuws

Home > Nieuws

Passende Kinderopvang in de praktijk

16 december 2019

Een jaar Passende Kinderopvang: een coach en een pedagogisch medewerker doen verslag van hun ervaringen.


PO-VO project in Presikhaaf

13 december 2019

In december vond de startbijeenkomst plaats van het PO-VO project Presikhaaf.


Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019

13 december 2019

Voor de vierde keer heeft Stichting PAS met de VVE-locaties samen de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht.


PISA 2018: Leesvaardigheid Nederlandse leerlingen daalt

12 december 2019

Wij maakten een PASklare samenvatting van het PISA onderzoek.


VoorleesExpress Arnhem zoekt per direct enthousiaste coördinatoren en voorlezers

12 december 2019

Wil jij een kind met taalachterstand extra aandacht te geven? VoorleesExpress Arnhem zoekt per direct enthousiaste vrijwilligers!


Terugblik najaarsconferentie 100% Geletterd

12 december 2019

Eind november vond de najaarsconferentie 100% Geletterd plaats, in combinatie met de afsluiting van het project Taalrijke Thuisomgeving. Een terugblik.


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN)

10 december 2019

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019

10 december 2019

De Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019 is uit!


KinderzwerfboekStation

Start jij ook een KinderzwerfboekStation op je locatie?

10 december 2019

Start jij ook een KinderzwerfboekStation? Zo geven we zoveel mogelijk kinderen laagdrempelig toegang tot boeken.


Pilot VVE-afspraak met ouders

10 december 2019

In 2020 gaan we werken met een VVE-afspraak met ouders. Zo kunnen ouders en professionals samen nog beter zorgen dat het kind krijgt wat het nodig heeft.


Nieuw OAB beleid Arnhem vastgesteld

12 november 2019

Het nieuwe OAB beleid Arnhem is vastgesteld. Dit beleid is vastgesteld voor de periode 2019 – 2023. De kwaliteitseisen bieden een kapstok voor de uitvoering van OAB activiteiten.


Prinsjesdag: kansengelijkheid in 2020

19 september 2019

Prinsjesdag 2019: wat zijn de belangrijkste wetenswaardigheden?


Basisscholen in Arnhem en Nijmegen voortrekkers aanpak gelijke onderwijskansen

19 september 2019

NRO subsidie toegekend: elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan onderzoeken hoe het PO nog beter gelijke onderwijskansen kan creëren.


Arnhemse peuters kunnen twee uur per week extra naar opvang

19 september 2019

Vanaf nu kunnen in Arnhem alle kinderen vanaf 2 jaar wekelijks 14 uur peuteropvang krijgen. Dit was voorheen 12 uur per week.


Zomerschool Arnhem 2019 (10 jarig jubileum!)

19 september 2019

Deze zomer vond voor de tiende keer de Zomerschool Arnhem plaats. Tachtig leerlingen uit groep 7 en 8 namen deel aan deze jubileum editie.


Eindopbrengsten PO 2019: minder scholen onder inspectienorm!

19 september 2019

De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2018/2019 is gepubliceerd.


Studenten in Sparkcentre Presikhaaf werken samen in en voor de wijk

19 september 2019

In Sparkcentre Presikhaaf gaan nieuwe studenten hun tanden zetten in twee vraagstukken.


Raadsledenbijeenkomst over laaggeletterdheid

19 september 2019

Begin september was er weer een raadsledenbijeenkomst. Op de agenda stond het terugdringen van laaggeletterdheid.


Save the date! 28 november; evenement Help het kind; ken de ouder

19 september 2019

Voor in je agenda: 28 november: evenement Help het kind; ken de ouder.


Kinderopvang Kuikentje wordt VVE (basis)locatie

19 september 2019

Het aantal VVE locaties in Arnhem is uitgebreid.


Scoren met lezen!

19 september 2019

Alle leerlingen van de Arnhemse OAB scholen ontvangen gratis boek tijdens sportieve voetbalmiddag.


Update project Passende Kinderopvang

19 september 2019

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang.


Zomerschool VVE 2019

19 september 2019

Dit jaar vond de Zomerschool VVE plaats op maarliefst 17 locaties.


© 2019 Stichting PAS