Nieuws

Home > Nieuws

Onderwijsachterstanden beter in beeld

1 oktober 2017

Het CBS heeft in opdracht van OCW onderzocht welke omgevingskenmerken het risico op een onderwijsachterstand het best kunnen voorspellen. Op basis van deze kenmerken heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld.


Cursus Talen in Balans (over meertalig opvoeden) in de Spil

1 oktober 2017

In september zijn logopedist Susanne en schoolcontactwerker Serife bij kindcentrum de Spil gestart met hun 4-daagse training Talen in Balans voor ouders.


VoorleesExpress ontvangt 100 boeken

1 oktober 2017

Begin september nam de VoorleesExpress Arnhem 100 boeken in ontvangst; een cadeau van sponsor gemeente Arnhem.


E-team; integrale hulpverlening voor Woonwagen-, Roma- en Sinti gezinnen met complexe problemen

1 oktober 2017

Driestroom, OWRS en Stichting PAS zetten Expertise team op voor complexe problemen bij Roma- Sinti- en Woonwagenbewoners.


Aanpak van laaggeletterdheid in Malburgen en Geitenkamp

30 september 2017

Kernteam Laaggeletterdheid breidt aanpak ToTaalplan Presikhaaf uit naar Malburgen en Geitenkamp


Project Het kind voorop. Op weg naar passende kinderopvang

30 september 2017

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang.


Project Alle kinderen een bibliotheekpas lanceert de Verhalenvangers

30 september 2017

Bibliotheek Arnhem heeft het project Alle kinderen een bibliotheekpas opgezet. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is een nieuw concept ontwikkeld: de Verhalenvangers.


Oudercursus TOLK over taalstimulering

29 september 2017

“U speelt de hoofdrol bij de taalontwikkeling van uw kind”. Zo ging in september de oudercursus TOLK van start op peuterwerk De Grenspost.


176 euro per leerling beschikbaar voor het PO

20 september 2017

Tijdens Prinsjesdag werd de onderwijsbegroting voor 2018 gepresenteerd. Met de 270 miljoen euro komt het kabinet voorzichtig tegemoet aan het primair onderwijs dat afstevent op een fors lerarentekort, dit staat gelijk aan 176 euro per leerling. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en te houden voor zittende en nieuwe leraren, staan werkgevers en…


Zorgen in Tweede Kamer over bezuinigingen onderwijsachterstanden

19 september 2017

Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd over het onderwijsachterstandenbeleid van demissionair staatssecretaris Sander Dekker. In een schriftelijk overleg laten SP, D66, CDA, GroenLinks en SGP doorschemeren dat ze het moeilijk te rijmen vinden dat hij op onderwijsachterstanden bezuinigt terwijl de kansenongelijkheid toeneemt.


Nieuwe regeling voor toetsinstrumenten LWOO Pro 2017

14 september 2017

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe regeling voor toetsen en instrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) gepubliceerd.


NIEUW : Stichting PAS vat voor u relevante rapporten samen

4 juli 2017

Stichting PAS vat voor u relevante rapporten samen. Lees hier een samenvatting over het IBO rapport ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’


NIEUW : bezoek onze PASsessies! Save the (1st) date: 11 oktober 2017

4 juli 2017

Nieuw vanaf september 2017: Stichting PAS organiseert PASsessies. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons werkveld. Iedere sessie heeft een interessant thema. We nodigen een spreker uit, organiseren een forum-discussie, of verzorgen een workshop.


Trainingsaanbod VVE 2017-2018. Kapstok: de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid

3 juli 2017

De kwaliteit van uitvoering VVE en de effecten daarvan worden vooral bepaald door de kwaliteit van de VVE- professional. Investeren in professionalisering VVE loont! Stichting PAS organiseert, na afstemming met de instellingen, het trainingsaanbod VVE. Zo is er in Arnhem een continu programma van professionalisering.


Stedelijk onderzoek naar ouderbetrokkenheid

1 juli 2017

Voor de derde keer heeft Stichting PAS de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de eerste twee metingen.


PAS werkt mee aan aanvraag versterking overgang PO naar VO

30 juni 2017

Het ministerie van OCW heeft vorig jaar oktober het actieplan Gelijke kansen in het onderwijs gepresenteerd aan de Tweede kamer. Rond de zomer van 2017 kunnen aanvragen behorende bij het plan, op diverse onderdelen, worden ingediend. Stichting PAS werkt mee aan de aanvraag voor versterking van de overgang van PO naar VO. OCW wil ook…


Vooraankondiging afscheid Toni Britsia en Peter Burgers

29 juni 2017

Vooraankondiging afscheid Toni Britsia en Peter Burgers. Save the date! : 28 november 2017 van 15.00 – 18.30 uur.


De VoorleesExpress start weer!

28 juni 2017

Voorlezen, iedereen weet dat het belangrijk is. Het vergroot de woordenschat, prikkelt de fantasie en helpt mee aan een goede band tussen ouders en kinderen. Voor sommige gezinnen is dit lastig, bijvoorbeeld omdat voorlezen niet in de cultuur zit, ze laaggeletterd zijn, of hulp nodig hebben bij het uitkiezen van de juiste boeken.


Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij Stichting PAS

28 juni 2017

In de Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij PAS vertelt over doorgaande lijn vroegschool – voorschool.


TaalSpelgroep op de St. Paulusschool

27 juni 2017

Op de St. Paulusschool heeft kunstenaar Ellen Kleinlein zojuist de serie TaalSpelgroepen afgesloten. Een TaalSpelgroep is een serie van 12 bijeenkomsten voor kleuters, waarin zij een uur bezig zijn met woordenschat aan de hand van creatieve werkvormen.


Studiemiddag Kindcentrum de Malburcht

27 juni 2017

Kindcentrum de Malburcht organiseerde in juni een studiemiddag. Eén van de workshops werd verzorgd door Stichting PAS, en ging over educatief partnerschap met ouders.


Project Passende Kinderopvang

27 juni 2017

“Alle Arnhemse kinderen kunnen binnen de kinderopvang, in hun eigen leefomgeving, de professionele zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen”. Dit is de ambitie van het project Passende Kinderopvang, waarin een groot aantal betrokken instellingen samenwerkt.


Resultaten evaluatie dienstverlening Stichting PAS

27 juni 2017

Onze partners vinden de uitvoering van het OAB-beleid het belangrijkste doel van Stichting PAS. Dit blijkt uit de gesprekken die medewerkers van Stichting PAS hebben gevoerd, om onze dienstverlening te evalueren.


Huidige manier bekostiging onderwijsachterstandenbeleid gehandhaafd in 2018

27 juni 2017

De bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (zowel voor het schooldeel als het gemeentedeel) blijft gebaseerd op de huidige gewichtenregeling en de impulsgebiedenregeling.


© 2019 Stichting PAS