Nieuws

Home > Nieuws

Arnhems Meisje voor onderwijspioniers

29 november 2017

Peter Burgers en Toni Britsia zijn dinsdag onderscheiden met een Arnhems Meisje. Met deze trofee eert de gemeente Arnhem mensen die zich jarenlang in de Arnhemse samenleving hebben ingezet.


Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

11 oktober 2017

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.


PO staking 5 oktober: PAS zorgt voor mooie lesdag

3 oktober 2017

5 oktober PO staking. Stichting PAS draagt haar steentje bij en verzorgt een lesprogramma.


Wet IKK, voor een betere kwaliteit in de kinderopvang

2 oktober 2017

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) treedt per 1 januari 2018 in werking. Wij maakten voor u een PASklare samenvatting.


Nieuwe coalitie wil bezuinigingen op achterstandsgeld doorzetten

2 oktober 2017

De fracties van de partijen die zeer waarschijnlijk het nieuwe kabinet gaan vormen, willen de bezuinigingen op achterstandsgeld doorzetten.


José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.

2 oktober 2017

José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.


Onderwijsachterstanden beter in beeld

1 oktober 2017

Het CBS heeft in opdracht van OCW onderzocht welke omgevingskenmerken het risico op een onderwijsachterstand het best kunnen voorspellen. Op basis van deze kenmerken heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld.


Cursus Talen in Balans (over meertalig opvoeden) in de Spil

1 oktober 2017

In september zijn logopedist Susanne en schoolcontactwerker Serife bij kindcentrum de Spil gestart met hun 4-daagse training Talen in Balans voor ouders.


VoorleesExpress ontvangt 100 boeken

1 oktober 2017

Begin september nam de VoorleesExpress Arnhem 100 boeken in ontvangst; een cadeau van sponsor gemeente Arnhem.


E-team; integrale hulpverlening voor Woonwagen-, Roma- en Sinti gezinnen met complexe problemen

1 oktober 2017

Driestroom, OWRS en Stichting PAS zetten Expertise team op voor complexe problemen bij Roma- Sinti- en Woonwagenbewoners.


Aanpak van laaggeletterdheid in Malburgen en Geitenkamp

30 september 2017

Kernteam Laaggeletterdheid breidt aanpak ToTaalplan Presikhaaf uit naar Malburgen en Geitenkamp


Project Het kind voorop. Op weg naar passende kinderopvang

30 september 2017

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang.


Project Alle kinderen een bibliotheekpas lanceert de Verhalenvangers

30 september 2017

Bibliotheek Arnhem heeft het project Alle kinderen een bibliotheekpas opgezet. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is een nieuw concept ontwikkeld: de Verhalenvangers.


Oudercursus TOLK over taalstimulering

29 september 2017

“U speelt de hoofdrol bij de taalontwikkeling van uw kind”. Zo ging in september de oudercursus TOLK van start op peuterwerk De Grenspost.


176 euro per leerling beschikbaar voor het PO

20 september 2017

Tijdens Prinsjesdag werd de onderwijsbegroting voor 2018 gepresenteerd. Met de 270 miljoen euro komt het kabinet voorzichtig tegemoet aan het primair onderwijs dat afstevent op een fors lerarentekort, dit staat gelijk aan 176 euro per leerling. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en te houden voor zittende en nieuwe leraren, staan werkgevers en…


Zorgen in Tweede Kamer over bezuinigingen onderwijsachterstanden

19 september 2017

Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd over het onderwijsachterstandenbeleid van demissionair staatssecretaris Sander Dekker. In een schriftelijk overleg laten SP, D66, CDA, GroenLinks en SGP doorschemeren dat ze het moeilijk te rijmen vinden dat hij op onderwijsachterstanden bezuinigt terwijl de kansenongelijkheid toeneemt.


Nieuwe regeling voor toetsinstrumenten LWOO Pro 2017

14 september 2017

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe regeling voor toetsen en instrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) gepubliceerd.


NIEUW : Stichting PAS vat voor u relevante rapporten samen

4 juli 2017

Stichting PAS vat voor u relevante rapporten samen. Lees hier een samenvatting over het IBO rapport ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’


NIEUW : bezoek onze PASsessies! Save the (1st) date: 11 oktober 2017

4 juli 2017

Nieuw vanaf september 2017: Stichting PAS organiseert PASsessies. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons werkveld. Iedere sessie heeft een interessant thema. We nodigen een spreker uit, organiseren een forum-discussie, of verzorgen een workshop.


Trainingsaanbod VVE 2017-2018. Kapstok: de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid

3 juli 2017

De kwaliteit van uitvoering VVE en de effecten daarvan worden vooral bepaald door de kwaliteit van de VVE- professional. Investeren in professionalisering VVE loont! Stichting PAS organiseert, na afstemming met de instellingen, het trainingsaanbod VVE. Zo is er in Arnhem een continu programma van professionalisering.


Stedelijk onderzoek naar ouderbetrokkenheid

1 juli 2017

Voor de derde keer heeft Stichting PAS de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de eerste twee metingen.


PAS werkt mee aan aanvraag versterking overgang PO naar VO

30 juni 2017

Het ministerie van OCW heeft vorig jaar oktober het actieplan Gelijke kansen in het onderwijs gepresenteerd aan de Tweede kamer. Rond de zomer van 2017 kunnen aanvragen behorende bij het plan, op diverse onderdelen, worden ingediend. Stichting PAS werkt mee aan de aanvraag voor versterking van de overgang van PO naar VO. OCW wil ook…


Vooraankondiging afscheid Toni Britsia en Peter Burgers

29 juni 2017

Vooraankondiging afscheid Toni Britsia en Peter Burgers. Save the date! : 28 november 2017 van 15.00 – 18.30 uur.


© 2019 Stichting PAS