Nieuws

Home > Nieuws

Aanpak voor een geletterd Arnhem

18 december 2018

In het afgelopen jaar heeft het kernteam laaggeletterdheid een plan ontwikkeld. Stichting PAS maakt deel uit van het kernteam, omdat we de cyclus van laaggeletterdheid willen doorbreken.


Kinderzwerfboeken

18 december 2018

Sinds kort hebben we in het Onderwijshuis op de Beverweerdlaan een Kinderzwerfboekenkast.


Certificaten BoekStart in de kinderopvang

17 december 2018

Op 17 december zijn de eerste certificaten BoekStart in de Kinderopvang aan voorleescoördinatoren in Arnhem uitgereikt.


Update Project Passende kinderopvang

17 december 2018

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang. Een verslag van een werkbezoek in Denemarken en de eerste ervaringen van de coaches.


Speciaal voor peuters en ouders: Het Woordenwinkeltje

17 december 2018

Maandelijks vinden in de bibliotheekvestigingen Rozet Centrum en Rozet Kronenburg de ouder-peuterbijeenkomsten Het Woordenwinkeltje plaats.


Arnhemse VVE monitor 2017-2018

17 december 2018

Stichting PAS publiceert jaarlijks de VVE monitor om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken. Bestaand beleid wordt geëvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.


Ongelijkheid in het onderwijs van kinderen in rijke landen

14 november 2018

UNICEF vergeleek de ongelijkheid in het onderwijs in 41 rijke landen.


Miljoenennota 2019

20 september 2018

Prinsjesdag 2018: het kabinet bevestigt de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs. En trekt 130 miljoen euro uit voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie.


OAB beleid in Arnhemse begroting 2019 – 2022

20 september 2018

In de Arnhemse begroting wordt € 0,9 miljoen uitgetrokken voor een programma om onderwijsachterstanden in te lopen in de peuterjaren van kinderen.


Zomerschool 2018

20 september 2018

Deze zomer vond de negende editie van de Zomerschool plaats. Een interview met directeur Channa Woudenberg.


BoekStart in de kinderopvang op de Wigwam

20 september 2018

Wigwam van Skar is één van de locaties die gestart is met BoekStart in de kinderopvang. Een medewerker van Wigwam vertelt hoe blij ze ermee zijn op de locatie.


Aanpak laaggeletterdheid

20 september 2018

De gemeente Arnhem heeft geld vrijgemaakt om laaggeletterdheid aan te pakken. Belangrijke ambassadeur is Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.


Aanpak E- team wordt verder uitgerold

20 september 2018

De integrale aanpak van het E-team voor het hele gezin wordt verder uitgerold; binnen Arnhem en de regiogemeenten.


Anderstalige prentenboeken op de Margarethaschool

20 september 2018

Onderzoek laat zien dat achterstand in de schooltaal verdwijnt wanneer de moedertaal erkend en gekoesterd wordt. Er zijn nog anderstalige prentenboeken beschikbaar!


LOL; Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem

20 september 2018

Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem heeft een nieuwe programmamanager. En is op zoek naar buddies!


Nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid

20 september 2018

In juli zijn nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid ingegaan. Arnhem was hier al mee bezig en heeft woonwensen laten inventariseren.


Kwaliteit in uitvoering – professionalisering

20 september 2018

De kwaliteit van de professional is van grote invloed op het succes van de schoolloopbaan van kinderen. Daarom bieden we in Arnhem een voortdurend en samenhangend aanbod deskundigheidsbevordering.


Begeleiding OWRS consulenten van PAS verder uitgebreid

20 september 2018

De doelgroep in Arnhem van onze OWRS consulenten is uitgebreid naar kinderen van 0-23 jaar. Contacten met het VO zijn belangrijk in de doorgaande lijn.


OAB update

20 september 2018

Volgend schooljaar krijgen scholen afhankelijk van de verwachte onderwijsachterstand een budget toegekend.


Project Taalrijke Thuisomgeving

19 september 2018

In Arnhem wordt gewerkt aan een gezamenlijk taalnetwerk. Want we gunnen alle kinderen een taalrijke thuisomgeving.


Update project Passende kinderopvang

19 september 2018

Via deze nieuwsbrief kunt u de voortgang volgen van het project Passende Kinderopvang.


Aya Ouriaghli, van het Mozaïek Eimerssingel, is maandag 4 juni gekroond tot de Arnhemse Voorleeskampioen 2018

5 juni 2018

Aya Ouriaghli, leerling uit groep 7 van het Mozaïek Eimerssingel, is maandag 4 juni gekroond tot de Arnhemse Voorleeskampioen 2018.


Update OAB gelden | 23 mei 2018

23 mei 2018

17 mei j.l. is de nieuwe verdeelsystematiek van de OAB-middelen besproken in de Kamer.


Update OAB gelden | 16 mei 2018

16 mei 2018

Er komt steeds meer duidelijkheid over de (her)verdeling van de GOAB middelen. Wij volgen dit op de voet en zullen u de komende tijd regelmatig een OAB update geven!


© 2019 Stichting PAS