Nieuws

Home > Nieuws

De VoorleesExpress start weer!

28 juni 2017

Voorlezen, iedereen weet dat het belangrijk is. Het vergroot de woordenschat, prikkelt de fantasie en helpt mee aan een goede band tussen ouders en kinderen. Voor sommige gezinnen is dit lastig, bijvoorbeeld omdat voorlezen niet in de cultuur zit, ze laaggeletterd zijn, of hulp nodig hebben bij het uitkiezen van de juiste boeken.


Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij Stichting PAS

28 juni 2017

In de Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij PAS vertelt over doorgaande lijn vroegschool – voorschool.


TaalSpelgroep op de St. Paulusschool

27 juni 2017

Op de St. Paulusschool heeft kunstenaar Ellen Kleinlein zojuist de serie TaalSpelgroepen afgesloten. Een TaalSpelgroep is een serie van 12 bijeenkomsten voor kleuters, waarin zij een uur bezig zijn met woordenschat aan de hand van creatieve werkvormen.


Studiemiddag Kindcentrum de Malburcht

27 juni 2017

Kindcentrum de Malburcht organiseerde in juni een studiemiddag. Eén van de workshops werd verzorgd door Stichting PAS, en ging over educatief partnerschap met ouders.


Project Passende Kinderopvang

27 juni 2017

“Alle Arnhemse kinderen kunnen binnen de kinderopvang, in hun eigen leefomgeving, de professionele zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen”. Dit is de ambitie van het project Passende Kinderopvang, waarin een groot aantal betrokken instellingen samenwerkt.


Resultaten evaluatie dienstverlening Stichting PAS

27 juni 2017

Onze partners vinden de uitvoering van het OAB-beleid het belangrijkste doel van Stichting PAS. Dit blijkt uit de gesprekken die medewerkers van Stichting PAS hebben gevoerd, om onze dienstverlening te evalueren.


Huidige manier bekostiging onderwijsachterstandenbeleid gehandhaafd in 2018

27 juni 2017

De bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (zowel voor het schooldeel als het gemeentedeel) blijft gebaseerd op de huidige gewichtenregeling en de impulsgebiedenregeling.


Nieuwe aanbieder peuteropvang: Partou

27 juni 2017

In het kader van het Arnhemse Ontwikkelrecht voor peuters biedt nu ook Partou peuteropvang aan. Zij zijn op 6 locaties tevens aanbieder VVE voor doelgroepkinderen.


Arnhemse Voorleeskampioenen

30 mei 2017

De Arnhemse voorleeswedstrijd is de Arnhemse variant van de landelijke voorleeswedstrijd, maar na de cito-eindtoets en uitsluitend voor de basisscholen die deelnemen aan het onderwijs-achterstandenbeleid.


En de winnaar is……….. Loes ter Hedde

29 mei 2017

Op maandag 29 mei vond de finale plaats van de Arnhemse Voorleeswedstrijd voor OAB-scholen. De Voorleeswedstrijd is een gezamenlijk initiatief van Stichting PAS en de Bibliotheek Arnhem.


Data Scholenmarkten schooljaar 2017-2018 bekend

22 mei 2017

Op zes scholenmarkten (geografisch gespreid over Arnhem) worden in de periode november/december 2017 ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 van de basisschool voorgelicht over het maken van een schoolkeuze voor een VO-school in Arnhem en omgeving.


Bijeenkomst Nationaal Cohort Onderzoek

18 mei 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 vindt op het Olympus College in Arnhem de bijeenkomst nationaal cohort onderzoek plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiders, Intern Begeleiders en kwaliteitsmedewerkers in Arnhem.


Impressie VVE conferentie 10 mei 2017

11 mei 2017

De jaarlijkse VVE conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle VVE-professionals in Arnhem en andere betrokkenen. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 10 mei, met als thema: ‘De tijd vliegt .. ‘


Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

3 mei 2017

Een werkgroep van ambtenaren van zes ministeries (onder voorzitterschap van het ministerie van Financiën) aangevuld met deskundigen hebben een onderzoek gedaan of de effectiviteit van het onderwijsachterstandenbeleid vergroot kan worden.


VVE: Beleid en uitvoering in Arnhem in combinatie met LOGO 3000

19 april 2017

De Onderwijsinspectie is vol lof over het VVE-beleid en -uitvoering in de gemeente Arnhem. Arnhem scoort op veel punten de kwalificatie ‘voorbeeld voor anderen’. LOGO 3000 en de oudercomponent van LOGO 3000 (In Arnhem: Het Ei van Columbus) spelen hierin een grote, belangrijke rol.


Grote verschillen tussen scholen ‘zorgelijk’

13 april 2017

De kwaliteitsverschillen tussen scholen en opleidingen met een vergelijkbare populatie zijn te groot. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijsverslag 2015/2016.


Akkoord op ontwikkelrecht jonge kinderen voor 16 uur per week?

4 april 2017

Op 3 april heeft Mw. Mariëtte Hamers, voorzitter van de SER, in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, een tekst ontvangen, die zó in het nieuwe regeerakkoord kan.


Brief Tweede Kamer OAB-beleid

23 februari 2017

Namens VNG, PO-raad, G32, G4, BMK, BK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs, AVS is vandaag een brief (met infographic) aan de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Een brief met een waarschuwing voor het maken van een historische fout in het kader van gelijke kansen in het onderwijs.


Kwaliteit van VVE sterk verbeterd

22 februari 2017

De Inspectie van het onderwijs constateert een sterke ontwikkeling in kwaliteit van VVE en geeft een groot compliment aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, houders, bestuurders en gemeenten. Dit blijkt uit de ‘Eindmonitor voor- en vroegschoolse educatie G37 2015/2016’. Deze monitor evalueert de ontwikkelingen in het VVE-beleid en de uitvoering daarvan in de 37 grote VVE-gemeenten over…


VVE monitor 2015-2016 : bereik doelgroepkinderen in Arnhem hoog

15 februari 2017

Het VVE-aanbod in Arnhem is sterk uitgebreid en het bereik van doelgroepkinderen is hoog. Dat blijkt uit de resultaten van de Arnhemse VVE-monitor 2015-2016.


Onderzoek nieuwe indicatoren Onderwijsachterstandenbeleid

15 februari 2017

Om te voorspellen welke kinderen in aanmerking komen voor onderwijsachterstandsmiddelen is kijken naar het opleidingsniveau van de ouders (zoals in de huidige gewichtenregeling po) onvoldoende. Er moet naar meer kenmerken gekeken worden, zo stelt het CBS.


Margarethaschool Excellente School

26 januari 2017

De Margarethaschool heeft op 23 januari 2017 het predicaat ‘excellente school’ gekregen op het profiel sport en bewegen. Van harte gefeliciteerd daarmee!


Informatie- bijeenkomst OSO 1 februari 2017

16 januari 2017

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over OSO


Jaarverslag OWRS 2015-2016

22 december 2016

Onderwijs aan Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen is specialistisch werk. In het jaarverslag 2015-2016 leest u over het belang van de specifieke aandacht voor deze doelgroep.


© 2019 Stichting PAS