Nieuws

Home > Nieuws

Arnhemse VVE voorbeeld voor anderen!

21 december 2016

De kwaliteit van het gemeentelijk VVE-beleid in Arnhem is volledig op orde. Dat is de belangrijkste conclusie van de Inspectie van Onderwijs. De Inspectie heeft de gemeentelijke doelstellingen in 2013 en 2015 gemonitord en geëvalueerd en daarmee de kwaliteit van VVE in beeld gebracht.


Informatiebijeenkomst Arnhemse Overdrachtsprocedure PO-VO

1 december 2016

Voor leerkrachten groep 8 en ib-ers van de Arnhemse basisscholen en speciaal basisonderwijs organiseren het SWV VO 25.06 en stichting PAS op 18 januari 2017 een voorlichtingsbijeenkomst over de Arnhemse overdrachtsprocedure PO-VO 2017.


De overdrachtsprocedure PO-VO 2017 is beschikbaar

8 november 2016

De procedure betreft de leerlingen die in augustus 2017 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.


Je kunt het niet in je eenDje

1 november 2016

Op 13 oktober was een zeer geslaagde Arnhemse Conferentie Kindcentra onder de titel ‘Je kunt het niet in je eenDje’, bezocht door ongeveer 70 deelnemers. De algemene inleiding werd verzorgd door Kris Verbeeck van M&O groep uit Den Bosch


Scholenmarkten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2016-2017

17 oktober 2016

Ook in schooljaar 2016-2017 organiseert het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met Stichting PAS weer voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 8. De school ontvangt tijdig een brief met een uitnodiging en aanmeldformulier voor de ouders. Het overzicht van de scholenmarkt met de data en locaties treft u hierbij aan.


Bijeenkomst kleutertoetsen

28 september 2016

Op 21 september vond de bijenkomst kleutertoetsen in het WTC gebouw plaats. De volgende experts hebben het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht.


Je kunt het niet in de eenDje

21 september 2016

We nodigen u van harte uit voor de 2e Arnhemse conferentie over de vorming van kindcentra op 13 oktober as, van 8.45 – 14.00 uur, in de Koepelkerk in Arnhem. Aanmelden via de link in de uitnodiging vóór 1 oktober!


Zomerschool 2016

13 september 2016

In 2016 heeft de Zomerschool voor de zevende keer op het Olympus College plaats gevonden. Ook dit jaar was de Zomerschool een groot succes.


LWOO/PrO, brief en aanmeldingsformulier

8 september 2016

Vandaag is aan alle basisscholen in Arnhem en omgeving de brief en het aanmeldingsformulier verstuurd voor het testen van leerlingen die dit schooljaar (2016-2017) de basisschool gaan verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan en waarschijnlijk in aanmerking komen voor LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) of PrO (Praktijkonderwijs).


VVE werkt wel degelijk

16 juni 2016

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat VVE wel degelijk werkt. Jonge kinderen kunnen dankzij VVE de helft van hun achterstand wegwerken in vier jaar tijd.


Melisa Karasu is de voorleeskampioen 2016

14 juni 2016

Het is maandagmorgen 13 juni het Posttheater zit stampvol met joelende en juichende leerlingen van Arnhemse OAB-scholen.


Het eerste Kindcentrum van Arnhem is een feit

6 juni 2016

Het eerste Kindcentrum van Arnhem is een feit: op 1 juni presenteerden scholen, kinderopvang en kinderclub in MFC Presikhaven hun nieuwe naam en logo: De Werf.


Commentaar van Stichting PAS bij het inspectierapport

14 april 2016

Commentaar bij het ‘De Staat van het Onderwijs’


Rapport van de Onderwijsinspectie 2014-2015

13 april 2016

Vandaag verschijnt het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie ‘De Staat van het Onderwijs’.


Met woorden in de weer

24 maart 2016

Op 23 maart ontvingen 8 deelnemers hun certificaat ‘Met woorden in de weer’, een korte taaltraining (3 bijeenkomsten) over taalstimulering en woordenschatontwikkeling in de naschoolse activiteiten.


PAS-kamer

Kindcentra in 2020

16 maart 2016

Korte animatiefilm over Kindcentra 2020. Een initiatief van bestuurders uit Onderwijs & Kinderopvang en Wethouders.


PAS-kamer

PACT : optimale kwaliteit voor kinderen

15 maart 2016

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op.


Succesvolle VVE conferentie 9 maart 2016

10 maart 2016

Op 9 maart 2016 vond in de Koepelkerk in Arnhem de jaarlijkse VVE conferentie van Stichting PAS plaats.


Intentieovereenkomst voor IKC Presikhaaf-West

4 maart 2016

Op 3 maart werd in IKC Presikhaaf (één van de drie Arnhemse pilots) een mijlpaal bereikt: de betrokken besturen (De Basis, Fluvius, Korein-Skar en Rijnstad) ondertekenden de intentieverklaring IKC Presikhaaf!


Website en huisstijl vernieuwd: Stichting PAS in een nieuwe jas!

29 februari 2016

De jas was aan vervanging toe. We denken met de vernieuwde website onze herkenbaarheid en toegankelijkheid naar beleid- en werkvloerinitiatieven te kunnen verbeteren.


Handvatten voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

29 februari 2016

De brochure ‘Nieuwe kinderen, nieuwe kennis’ biedt schoolleiders en hun teamleden handvatten om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen vorm te geven.


PAS-kamer

Prestatiedruk in het kleuteronderwijs

21 februari 2016

Waar veel leerkrachten moeite mee hebben, zijn de kleuterlesmethodes waar ze van het schoolbestuur verplicht mee moeten werken. Het accent zou te veel liggen op taal en rekenen en er zouden te veel testmomenten zijn waar de kinderen aan moeten deelnemen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk voor de kleuters?


PAS-kamer

Een missie van 3000 woorden

18 februari 2016

Een mooie blog van Manon Ketz, directeur-bestuurder van De Basis waarin zij vertelt over haar bezoek aan een oudercursus.


PAS-kamer

Op zoek naar materialen voor nieuwkomers?

11 februari 2016

De EDventure Onderwijsdatabank biedt in dit dossier een overzicht van leermiddelen en literatuur over nieuwkomers. De materialen zijn niet alleen gericht op het aanleren van de mondelinge vaardigheden (spreken, luisteren en woordenschat) en lezen maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Begrippen als welbevinden, vertrouwen, leren spelen en gevoelens uiten zijn minstens zo belangrijk voor deze kinderen.


© 2019 Stichting PAS