Nieuws

Home > Nieuws

Zomerschool 2016

13 september 2016

In 2016 heeft de Zomerschool voor de zevende keer op het Olympus College plaats gevonden. Ook dit jaar was de Zomerschool een groot succes.


LWOO/PrO, brief en aanmeldingsformulier

8 september 2016

Vandaag is aan alle basisscholen in Arnhem en omgeving de brief en het aanmeldingsformulier verstuurd voor het testen van leerlingen die dit schooljaar (2016-2017) de basisschool gaan verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan en waarschijnlijk in aanmerking komen voor LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) of PrO (Praktijkonderwijs).


VVE werkt wel degelijk

16 juni 2016

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat VVE wel degelijk werkt. Jonge kinderen kunnen dankzij VVE de helft van hun achterstand wegwerken in vier jaar tijd.


Melisa Karasu is de voorleeskampioen 2016

14 juni 2016

Het is maandagmorgen 13 juni het Posttheater zit stampvol met joelende en juichende leerlingen van Arnhemse OAB-scholen.


Het eerste Kindcentrum van Arnhem is een feit

6 juni 2016

Het eerste Kindcentrum van Arnhem is een feit: op 1 juni presenteerden scholen, kinderopvang en kinderclub in MFC Presikhaven hun nieuwe naam en logo: De Werf.


Commentaar van Stichting PAS bij het inspectierapport

14 april 2016

Commentaar bij het ‘De Staat van het Onderwijs’


Rapport van de Onderwijsinspectie 2014-2015

13 april 2016

Vandaag verschijnt het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie ‘De Staat van het Onderwijs’.


Met woorden in de weer

24 maart 2016

Op 23 maart ontvingen 8 deelnemers hun certificaat ‘Met woorden in de weer’, een korte taaltraining (3 bijeenkomsten) over taalstimulering en woordenschatontwikkeling in de naschoolse activiteiten.


PAS-kamer

Kindcentra in 2020

16 maart 2016

Korte animatiefilm over Kindcentra 2020. Een initiatief van bestuurders uit Onderwijs & Kinderopvang en Wethouders.


PAS-kamer

PACT : optimale kwaliteit voor kinderen

15 maart 2016

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op.


Succesvolle VVE conferentie 9 maart 2016

10 maart 2016

Op 9 maart 2016 vond in de Koepelkerk in Arnhem de jaarlijkse VVE conferentie van Stichting PAS plaats.


Intentieovereenkomst voor IKC Presikhaaf-West

4 maart 2016

Op 3 maart werd in IKC Presikhaaf (één van de drie Arnhemse pilots) een mijlpaal bereikt: de betrokken besturen (De Basis, Fluvius, Korein-Skar en Rijnstad) ondertekenden de intentieverklaring IKC Presikhaaf!


Website en huisstijl vernieuwd: Stichting PAS in een nieuwe jas!

29 februari 2016

De jas was aan vervanging toe. We denken met de vernieuwde website onze herkenbaarheid en toegankelijkheid naar beleid- en werkvloerinitiatieven te kunnen verbeteren.


Handvatten voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

29 februari 2016

De brochure ‘Nieuwe kinderen, nieuwe kennis’ biedt schoolleiders en hun teamleden handvatten om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen vorm te geven.


PAS-kamer

Prestatiedruk in het kleuteronderwijs

21 februari 2016

Waar veel leerkrachten moeite mee hebben, zijn de kleuterlesmethodes waar ze van het schoolbestuur verplicht mee moeten werken. Het accent zou te veel liggen op taal en rekenen en er zouden te veel testmomenten zijn waar de kinderen aan moeten deelnemen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk voor de kleuters?


PAS-kamer

Een missie van 3000 woorden

18 februari 2016

Een mooie blog van Manon Ketz, directeur-bestuurder van De Basis waarin zij vertelt over haar bezoek aan een oudercursus.


PAS-kamer

Op zoek naar materialen voor nieuwkomers?

11 februari 2016

De EDventure Onderwijsdatabank biedt in dit dossier een overzicht van leermiddelen en literatuur over nieuwkomers. De materialen zijn niet alleen gericht op het aanleren van de mondelinge vaardigheden (spreken, luisteren en woordenschat) en lezen maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Begrippen als welbevinden, vertrouwen, leren spelen en gevoelens uiten zijn minstens zo belangrijk voor deze kinderen.


Een geslaagde BEA-conferentie!

7 februari 2016

Op 3 februari 2016 kwamen ongeveer 50 vakkrachten en pedagogisch medewerkers bij elkaar voor de jaarlijkse BEA-conferentie (Breed Educatief Aanbod), georganiseerd door de brede school coördinatoren.


LOWAN : Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers

5 februari 2016

LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Er worden studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar informatie en expertise gedeeld wordt.


Hulpmiddel voor de onderbouwing Schooladvies VO

25 januari 2016

Bij de verspreiding van de materialen van de PO-VO-procedure is de verkeerde versie van het ‘Hulpmiddel voor het hanteren van het CITO-LVS bij de onderbouwing van het Schooladvies VO’ meegestuurd. Vervelend en excuses daarvoor.


Professionalisering cultuureducatie en/of muziekimpuls

21 januari 2016

Het rijk heeft twee nieuwe regelingen voor cultuureducatie in het PO gepubliceerd. Het gaat om de Regeling Professionalisering Cultuureducatie en de Impuls Muziekonderwijs.


Voorschoolse educatie in Arnhem sterk: stapelen en volhouden!

17 november 2015

Onlangs heeft de uitzending van Brandpunt over het effect van VVE stof doen opwaaien. Er verschijnen wel vaker berichten over het nut van VVE. Doen we wat we doen voor niets? Aan alle uitvoerders, politici, beleidsmakers, managers en ouders: Nee, zeker niet, integendeel. De voorschoolse educatie in Arnhem is van hoge kwaliteit (Onderwijsinspectie, 2014).


PAS-kamer

Rust, Regelmaat en Reinheid: de drie R’s

14 november 2015

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw werden de drie R’s liefkozend gebruikt om kernwaarden voor opvoeding en onderwijs te promoten bij jonge ouders en toekomende leraren. Rust, regelmaat en reinheid vormden immers de basis voor een veilige school en vertrouwde thuissituatie. In Nederland zijn we ze vergeten, maar in Japan worden…


Arnhemse IKC conferentie groot succes

13 november 2015

Op 11 november kwamen 75 schoolleiders, managers kinderopvang, peuterwerk en andere betrokkenen bij elkaar voor de Arnhemse IKC conferentie. Er waren informatieve en inspirerende inleidingen van wethouder Ron König, Marcel van Herpen en Job van Velsen. Toni Britsia ging in op de Arnhemse situatie.


© 2019 Stichting PAS