Nieuws

Home > Nieuws

Een geslaagde BEA-conferentie!

7 februari 2016

Op 3 februari 2016 kwamen ongeveer 50 vakkrachten en pedagogisch medewerkers bij elkaar voor de jaarlijkse BEA-conferentie (Breed Educatief Aanbod), georganiseerd door de brede school coördinatoren.


LOWAN : Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers

5 februari 2016

LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Er worden studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar informatie en expertise gedeeld wordt.


Hulpmiddel voor de onderbouwing Schooladvies VO

25 januari 2016

Bij de verspreiding van de materialen van de PO-VO-procedure is de verkeerde versie van het ‘Hulpmiddel voor het hanteren van het CITO-LVS bij de onderbouwing van het Schooladvies VO’ meegestuurd. Vervelend en excuses daarvoor.


Professionalisering cultuureducatie en/of muziekimpuls

21 januari 2016

Het rijk heeft twee nieuwe regelingen voor cultuureducatie in het PO gepubliceerd. Het gaat om de Regeling Professionalisering Cultuureducatie en de Impuls Muziekonderwijs.


Voorschoolse educatie in Arnhem sterk: stapelen en volhouden!

17 november 2015

Onlangs heeft de uitzending van Brandpunt over het effect van VVE stof doen opwaaien. Er verschijnen wel vaker berichten over het nut van VVE. Doen we wat we doen voor niets? Aan alle uitvoerders, politici, beleidsmakers, managers en ouders: Nee, zeker niet, integendeel. De voorschoolse educatie in Arnhem is van hoge kwaliteit (Onderwijsinspectie, 2014).


PAS-kamer

Rust, Regelmaat en Reinheid: de drie R’s

14 november 2015

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw werden de drie R’s liefkozend gebruikt om kernwaarden voor opvoeding en onderwijs te promoten bij jonge ouders en toekomende leraren. Rust, regelmaat en reinheid vormden immers de basis voor een veilige school en vertrouwde thuissituatie. In Nederland zijn we ze vergeten, maar in Japan worden…


Arnhemse IKC conferentie groot succes

13 november 2015

Op 11 november kwamen 75 schoolleiders, managers kinderopvang, peuterwerk en andere betrokkenen bij elkaar voor de Arnhemse IKC conferentie. Er waren informatieve en inspirerende inleidingen van wethouder Ron König, Marcel van Herpen en Job van Velsen. Toni Britsia ging in op de Arnhemse situatie.


Politiek Den Haag omarmt Kindcentra 2020

13 oktober 2015

Als het aan de politiek ligt, wordt er al in deze kabinetsperiode begonnen met het realiseren van de plannen van de Regiegroep Kindcentra 2020, gepresenteerd op een landelijk congres op 9 oktober 2015.


Het Onderwijsachterstandenbeleid Onderzocht

1 oktober 2015

Net voor de zomervakantie verscheen een onderzoek van het Kohnstamm Instituut en ITS met als titel: ‘Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht, Werkt het zoals bedoeld?’.


Staatscourant augustus 2015 beschikbaar

9 september 2015

In tegenstelling tot het vorige schooljaar is in de Staatscourant van 27 augustus 2015 bepaald dat voor de CITO-LVS 2.0 toetsen de nieuwe normering (CITO, september 2013) gebruikt mag worden om de leerachterstanden te bepalen. Het gebruik van de CIOT-LVS 3.0 toetsen is (nog) niet toegestaan. U kunt de Staatscourant met de Regeling screenings- en…


VVE-medewerkers in Arnhem goed in taal

4 juni 2015

In Arnhem hebben alle VVE-medewerkers van voorscholen in 2014 en 2015 deelgenomen aan een taaltraject. Zo zijn de taallessen gegeven door Agens en de toetsen zijn afgenomen door UvA.


Brede school Klarendal investeert in de vreedzame school en wijk

19 mei 2015

De voorgang van het proces en de opbrengsten worden gecommuniceerd in een regelmatig verschijnende speciale nieuwsbrief.


Rohan, de trotse voorleeskampioen 2015

30 april 2015

Rohan Badjalala van Het Mozaïek Eimerssingel kreeg de wisselbeker en bloemen. Hij las op meeslepende en humoristische wijze voor uit het boek van Paul van Loon, Dolfje Weerwolfje. Ook zijn inleiding was zo beeldend dat hij daarvoor al een spontaan applaus kreeg uit de zaal.


Overdragen eindtoetsgegevens aan het Voortgezet Onderwijs

29 april 2015

In week 20 (11 t/m 15 mei 2015) ontvangen de basisscholen de uitslagen van de Eindtoets. Deze eindtoetsgegevens moeten overgedragen worden aan het VO. In de oorspronkelijke planning zou deze overdracht middels OSO (Overstapdossier) plaats vinden. Omdat de leveranciers van leerlingadministratiesystemen niet kunnen garanderen dat de overdracht van de eindtoetsgegevens vlekkeloos zal verlopen, kiezen we…


Een geslaagde VVE-conferentie

20 april 2015

Op 15 april is de conferentie “Vooruitgang met VVE” geweest. Professionalisering en uitwisseling op VVE-gebied staat centraal.. Samen werken we voortdurend aan kwaliteit van uitvoering VVE, deze middag leggen we er een inhoudelijke focus op. Ruim 110 betrokken en gemotiveerde VVE-medewerkers uit Arnhem luisterden naar Peter de Vries die ons vertelde over “ouderbetrokkenheid 3.0 –…


PAS-kamer

De beste peuterspeelzaal ter wereld..

16 april 2015

..staat in Japan. Onlangs werd via TED-talks een inspirerende presentatie gepubliceerd die verhaalt over een onderwijsexperiment in Japan dat in 2007 gestart werd en nu wereldkundig wordt gemaakt. Architect Takaharu Tezuka vertelt bevlogen over een school waar bomen door het dak groeien, Sinterklaas wérkelijk door het dak komt, kinderen dagelijks spelenderwijs minimaal 4 kilometer afleggen,…


Plan en convenant cultuureducatie in Arnhem

2 april 2015

Gisteren, 1 april (géén grap) is het convenant cultuureducatie in Arnhem feestelijk ondertekend. Een convenant, waarin gemeente Arnhem, PO-scholen, kunstinstellingen en Kunstbedrijf met elkaar afspreken waarom en hoe zij cultuureducatie in het Arnhemse primair onderwijs gaan stimuleren.


Extra lessen in begrijpend lezen

23 maart 2015

Stichting PAS (schoolcontactwerk) is gestart met het organiseren van extra lessen in begrijpend lezen voor kinderen die momenteel in groep 6 zitten en die dat nodig hebben.


Hulpmiddel Schooladvies VO aangepast

8 januari 2015

Bij de in november 2014 verzonden informatie over de Arnhemse PO-VO-procedure zat een hulpmiddel om op grond van de Cito-lvs-scores het Schooladvies VO te bepalen. In het Hulpmiddel Schooladvies VO gebruiken we de (vaardigheids)scores van het Cito-lvs op de vakken Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen voor een prognose voor het advies VO. In…


Taalmozaïek

14 oktober 2014

Afgelopen jaren heeft basisschool het Mozaïek voor de jonge kinderen Taalmozaïek ontwikkeld. Taalmozaïek is een taalprogramma om peuters en kleuters veel taal èn kennis van de wereld te leren. Het programma geeft een dagelijks aanbod van verschillende activiteiten om dat te bereiken. Elke dag weet de leerkracht wat te onderwijzen, èn hoe je dat kan…


Afsluiting Zomerschool Arnhem 2014

20 augustus 2014

Op 15 augustus werd in aanwezigheid van wethouder onderwijs Hans Giesing de Zomerschool Arnhem 2014 afgesloten.


Inspectie positief over Kwaliteit VVE Arnhem

30 juni 2014

In de periode oktober 2013 – januari 2014 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van VVE in Arnhem beoordeeld. Dit is onderzocht m.b.v. digitale vragenlijsten voor alle VVE-locaties en de gemeente Arnhem, locatiebezoeken op een aantal geselecteerde locaties, interview en documentonderzoek st. PAS en gemeente Arnhem.


Kenniscentrum VVE&ICT geopend!

6 februari 2014

Op 5 februari 2014 werd het Kenniscentrum VVEICT feestelijk geopend. Wie zich door de ballonnen en slingers heen wist te banen kwam uit in de grote zaal van het iXperium op de HAN campus in Arnhem.


© 2019 Stichting PAS