Nieuws

Home > Nieuws

Brede school Klarendal investeert in de vreedzame school en wijk

19 mei 2015

De voorgang van het proces en de opbrengsten worden gecommuniceerd in een regelmatig verschijnende speciale nieuwsbrief.


Rohan, de trotse voorleeskampioen 2015

30 april 2015

Rohan Badjalala van Het Mozaïek Eimerssingel kreeg de wisselbeker en bloemen. Hij las op meeslepende en humoristische wijze voor uit het boek van Paul van Loon, Dolfje Weerwolfje. Ook zijn inleiding was zo beeldend dat hij daarvoor al een spontaan applaus kreeg uit de zaal.


Overdragen eindtoetsgegevens aan het Voortgezet Onderwijs

29 april 2015

In week 20 (11 t/m 15 mei 2015) ontvangen de basisscholen de uitslagen van de Eindtoets. Deze eindtoetsgegevens moeten overgedragen worden aan het VO. In de oorspronkelijke planning zou deze overdracht middels OSO (Overstapdossier) plaats vinden. Omdat de leveranciers van leerlingadministratiesystemen niet kunnen garanderen dat de overdracht van de eindtoetsgegevens vlekkeloos zal verlopen, kiezen we…


Een geslaagde VVE-conferentie

20 april 2015

Op 15 april is de conferentie “Vooruitgang met VVE” geweest. Professionalisering en uitwisseling op VVE-gebied staat centraal.. Samen werken we voortdurend aan kwaliteit van uitvoering VVE, deze middag leggen we er een inhoudelijke focus op. Ruim 110 betrokken en gemotiveerde VVE-medewerkers uit Arnhem luisterden naar Peter de Vries die ons vertelde over “ouderbetrokkenheid 3.0 –…


PAS-kamer

De beste peuterspeelzaal ter wereld..

16 april 2015

..staat in Japan. Onlangs werd via TED-talks een inspirerende presentatie gepubliceerd die verhaalt over een onderwijsexperiment in Japan dat in 2007 gestart werd en nu wereldkundig wordt gemaakt. Architect Takaharu Tezuka vertelt bevlogen over een school waar bomen door het dak groeien, Sinterklaas wérkelijk door het dak komt, kinderen dagelijks spelenderwijs minimaal 4 kilometer afleggen,…


Plan en convenant cultuureducatie in Arnhem

2 april 2015

Gisteren, 1 april (géén grap) is het convenant cultuureducatie in Arnhem feestelijk ondertekend. Een convenant, waarin gemeente Arnhem, PO-scholen, kunstinstellingen en Kunstbedrijf met elkaar afspreken waarom en hoe zij cultuureducatie in het Arnhemse primair onderwijs gaan stimuleren.


Extra lessen in begrijpend lezen

23 maart 2015

Stichting PAS (schoolcontactwerk) is gestart met het organiseren van extra lessen in begrijpend lezen voor kinderen die momenteel in groep 6 zitten en die dat nodig hebben.


Hulpmiddel Schooladvies VO aangepast

8 januari 2015

Bij de in november 2014 verzonden informatie over de Arnhemse PO-VO-procedure zat een hulpmiddel om op grond van de Cito-lvs-scores het Schooladvies VO te bepalen. In het Hulpmiddel Schooladvies VO gebruiken we de (vaardigheids)scores van het Cito-lvs op de vakken Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen voor een prognose voor het advies VO. In…


Taalmozaïek

14 oktober 2014

Afgelopen jaren heeft basisschool het Mozaïek voor de jonge kinderen Taalmozaïek ontwikkeld. Taalmozaïek is een taalprogramma om peuters en kleuters veel taal èn kennis van de wereld te leren. Het programma geeft een dagelijks aanbod van verschillende activiteiten om dat te bereiken. Elke dag weet de leerkracht wat te onderwijzen, èn hoe je dat kan…


Afsluiting Zomerschool Arnhem 2014

20 augustus 2014

Op 15 augustus werd in aanwezigheid van wethouder onderwijs Hans Giesing de Zomerschool Arnhem 2014 afgesloten.


Inspectie positief over Kwaliteit VVE Arnhem

30 juni 2014

In de periode oktober 2013 – januari 2014 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van VVE in Arnhem beoordeeld. Dit is onderzocht m.b.v. digitale vragenlijsten voor alle VVE-locaties en de gemeente Arnhem, locatiebezoeken op een aantal geselecteerde locaties, interview en documentonderzoek st. PAS en gemeente Arnhem.


Kenniscentrum VVE&ICT geopend!

6 februari 2014

Op 5 februari 2014 werd het Kenniscentrum VVEICT feestelijk geopend. Wie zich door de ballonnen en slingers heen wist te banen kwam uit in de grote zaal van het iXperium op de HAN campus in Arnhem.


Een praatplaat op de koelkast

14 augustus 2013

Onder deze titel is in het blad de wereld van het jonge kind een artikel verschenen over Logo 3000 in Arnhem. Doel is de woordenschat van kinderen vergroten en de ouders hierbij te betrekken. Een aantal VVE-locaties in Arnhem is als pilot begonnen met Logo 3000 in de peuter-en kleutergroepen, en met de ouders.


Ik zou willen dat het hele jaar zo leuk was als de Zomerschool

16 juli 2013

Top-recensie in De Gelderlander van een van de deelnemers aan de Zomerschool, waar maar liefst 86 leerlingen aan deelnamen. Zonder morren. Integendeel.


Werkconferentie Kwaliteit van VVE Arnhem

19 oktober 2011

Op woensdag 19 oktober vond de werkconferentie Kwaliteit van VVE Arnhem plaats.Ruim zestig professionals uit het peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisonderwijs namen tijdens deze conferentie op Brede School de Malburcht het Handboek Kwaliteitsbeleid VVE Arnhem in ontvangst.


© 2019 Stichting PAS