OAB scan gemeente Arnhem 2021 – 2022

1 juli 2021
Home > Nieuws > Monitoring en Evaluatie > OAB scan gemeente Arnhem 2021 – 2022

In opdracht van Stichting PAS heeft Sardes heeft voor het derde jaar op rij een OAB scan samengesteld. Hierin staat alle informatie over de totstandkoming van de achterstandsscores. Daarnaast geeft deze scan duidelijke overzichten van de school- en leerlingscores van alle basisscholen in Arnhem. Waar in de gemeente Arnhem zijn de grootste verwachte onderwijsachterstanden? Op welke scholen? In welke wijken? Deze achterstandsscores worden gebruikt voor de (G)OAB-budgetten 2021/2022. Zowel gemeenten als schoolbesturen ontvangen geld om verwachte onderwijsachterstanden weg te werken. Dit geld besteden zij bijvoorbeeld aan voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. De informatie uit deze scan wordt net als vorig jaar gebruikt voor de monitor kansengelijkheid.

OAB scan gemeente Arnhem 2021 - 2022

© 2021 Stichting PAS