In opdracht van Stichting PAS heeft Sardes voor het tweede (overgangs-)jaar een OAB scan samengesteld. De OAB scholen hebben deze inmiddels ontvangen. In deze scan wordt duidelijk wat het rekenmodel met de achterstandsscores betekent voor de gemeente Arnhem. De gegevens zijn gebaseerd op de leerlingtelling van DUO met peildatum 1 oktober 2019. Deze gegevens worden gebruikt voor de OAB budgetten voor schooljaar 2020/2021 (en doorberekend voor de gemeentelijke OAB budgetten voor kalenderjaar 2021).

De scan geeft o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • hoe steekt het nieuwe rekenmodel van het CBS precies in elkaar?
  • hoe scoort Arnhem op de nieuwe CBS-indicatoren ten opzichte van andere gemeenten?
  • op welke scholen in Arnhem is de onderwijsachterstand het grootst?
  • hoe is de achterstand verdeeld over de Arnhemse wijken?

Jaarlijks worden de OAB budgetten herzien o.b.v. de meest actuele achterstandsscores, zodat altijd tegemoet wordt gekomen aan de (veranderende) populatie. Scholen die dan een OAB school worden, worden direct meegenomen in de verdeling. Het kan ook zijn dat school ineens geen achterstandsscore meer heeft. Dit zal veelal een school zijn die al een lage achterstandsscore had en zich op de rand van de drempel bevond.

Vragen of advies nodig? Neem dan contact op met Stichting PAS.

Ga naar OAB-scan

© 2020 Stichting PAS