Onderzoek naar alternatieve vormen van contact met ouders bij VVE

21 september 2020
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Onderzoek naar alternatieve vormen van contact met ouders bij VVE

De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op het werken in de VVE. Tijdens de sluiting hebben de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van alles ondernomen om in contact te komen en te blijven met kinderen en ouders. In mei mochten de kinderen weer naar de peuteropvang en naar school. Ouders mochten het gebouw niet in. Inmiddels mogen ouders (maximaal één per kind) weer kort naar binnen, onder voorwaarde dat ze zich aan 1,5 meter houden.
Gedurende de Zomerschool hebben veel ouderbijeenkomsten buiten plaatsgevonden. Nu het najaar begint wordt het moeilijker om buiten activiteiten te doen.
Dit alles is niet handig wanneer je wil werken met ouders aan hun ontwikkelingsondersteunende houding (zoals we graag willen in de VVE).

Subsidie voor onderzoek
Om te weten wat goed werkt in ouderondersteuning op afstand voeren we een onderzoek uit. Stichting PAS en Expertisecentrum Nederlands hebben hiervoor een subsidie ontvangen van ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).
Studenten van de Radboud Universiteit ondersteunen bij de uitvoering van het onderzoek.

Wat gaan we doen?
We gaan een vragenlijst uitzetten in Arnhem, maar ook in andere gemeenten. Met betrokkenen in Arnhem voeren we verdiepende gesprekken. Bovendien voeren we een literatuuronderzoek uit.
Het resultaat van het onderzoek (planning: eind dit jaar) wordt een overzicht van activiteiten op afstand, die bijdragen aan de samenwerking met-, en versterking van de ontwikkelingsondersteunende houding van ouders.

Meer info ook op de site van Expertisecentrum Nederlands.

© 2020 Stichting PAS