Onderzoek naar kennis van meertaligheid; wil je de vragenlijst invullen?

10 maart 2020
Home > Nieuws > Monitoring en evaluatie > Onderzoek naar kennis van meertaligheid; wil je de vragenlijst invullen?

Mijn naam is Lieke Hamer. Voor mijn master Meertaligheid en Taalverwerving in Utrecht ben ik bezig met mijn onderzoeksstage bij Rozet. Namens Rozet doe ik onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs in Arnhem.

Rozet wil graag een inventarisatie van de kennis, visie en behoeftes rond meertaligheid bij professionals op basisscholen en kinderdagverblijven, zodat hier beter op ingespeeld kan worden.

Wilt u meewerken aan mijn onderzoek? Zodat we samen kunnen bijdragen aan het verbeteren van ondersteuning rondom meertaligheid? Dit kan door de vragenlijst in te vullen, of door te sturen naar leerkrachten of pedagogisch medewerkers van uw organisatie. Het onderzoek is geheel anoniem en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. De vragenlijst bestaat uit zowel open als gesloten vragen.

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via het volgende e-mailadres: lieke.hamer@rozet.nl.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,
Lieke Hamer

naar de vragenlijst

© 2019 Stichting PAS