Ouder-kind workshops VVE-intensief peuterwerk Beestenboel

19 mei 2021
Home > Nieuws > Algemeen > Ouder-kind workshops VVE-intensief peuterwerk Beestenboel

Mijn naam is Joyce Arissen. Ik ben als pedagogisch professional werkzaam bij peuterwerk Beestenboel. Dit is een VVE-intensief locatie van Skar. Met veel passie en enthousiasme heb ik mede dankzij de toegekende subsidie met betrekking tot ons ouderarrangement vanuit Stichting Pas het afgelopen jaar de ouder-kind workshops voor de ouders en kinderen zowel inhoudelijk vorm mogen geven als uit mogen voeren. Om de ouder-kind workshops niet te spannend te maken voor de ouders was er altijd naast mij nog één vertrouwde pedagogisch professional van de andere groep voor de ouders aanwezig. 

Elke ouder-kind workshop bestond uit een informatief gedeelte waarbij alleen de ouders aanwezig waren en een ouder-kind activiteit die plaatsvond in de peutergroepen. Helaas hebben vanwege het Coronavirus niet alle ouder-kind workshops zoals gepland fysiek plaats kunnen vinden. In plaats hiervan heb ik in samenwerking met onze peutergym juf en teamleider in het kader van bewegen met je kind onze ouders wekelijks voorzien van filmopnames met verschillende bewegingsactiviteiten. De benodigde materialen voor deze activiteiten werden wekelijks door de pedagogisch professionals aan de ouders mee naar huis gegeven.

Graag blik ik nu even met u terug op een van de ouder-kind workshops, waarbij het informatieve gedeelte in het teken stond van de methode Kaleidoscoop – Actief Betrokken. Tijdens het informatieve gedeelte heb ik de ouders geïnformeerd hoe er door de pedagogisch professionals bij het peuterwerk met deze methode gewerkt wordt en waarom. Vervolgens heb ik in een aangepaste vorm het dagschema door middel van onze dagschema kaarten doorgenomen en doorlopen met de ouders, zodat de ouders de dagindeling zelf konden ervaren.

Aansluitend aan het informatieve gedeelte vond de ouder- kind activiteit in de vorm van het plannetje van de juf in onze beide peutergroepen plaats. Tijdens het plannetje van de Juf stond het Logo 3000 woordcluster wat u hiernaast ziet centraal.  

Om ouders een goed beeld te geven op welke wijze wij onze kinderen op een speelse manier woorden eigen maken heb ik de onderstaande activiteit tijdens het plannetje van de juf als volgt met de ouders en de kinderen uitgevoerd:

Als eerste heb ik in de kring een pop en een stoel geïntroduceerd. Daarna ben ik samen met de pop door de kring gaan lopen. Onder het lopen stootte de pop diens knie tegen de stoel. Waarop ik voor de pop sprak “ Au mijn knie doet pijn, omdat ik deze gestoten heb tegen de stoel”. Hierbij deed ik net alsof de pop huilde. Vervolgens heb ik een beetje bloed (ketchup) geïntroduceerd en hiervan een beetje op de knie de pop gesmeerd. Daarna heb ik de bebloede knie aan de ouders en kinderen laten zien en gevraagd wat ik moest doen. Daarop zeiden een aantal kinderen “een pleister plakken” Naar aanleiding van het antwoord wat de kinderen toen gaven heb ik een pleister geïntroduceerd en deze vervolgens over het bloed (de ketchup) op de knie van de pop geplakt.

Vervolgens heb ik elke ouder en kind een beetje bloed (ketchup) en een aantal pleisters gegeven. Zowel de ouder als het kind mochten toen aan elkaar vertellen waar ze zich gestoten hadden, om vervolgens het bloed (de ketchup) en pleisters bij elkaar op de gestoten plek aan te brengen.

Daarop volgend ben ik samen met de ouders en de kinderen gaan terugkijken op de activiteit. Door middel van bij elkaar te kijken en met elkaar te praten over waar iedereen zich gestoten had, bloed had gesmeerd en een pleister had geplakt. Het was leuk om hierbij de ouders en kinderen de woorden stoten, het bloed en de pleister te horen zeggen.

Als afsluiter heeft elke ouder en kind naast een houten kistje met pleisters, een schaar en een rolletje verband een kopie van het gebruikte woordcluster mee naar huis gekregen. Zodat elke ouder met diens kind deze activiteit met de daarbij horende woorden thuis nog een aantal keren kon uitvoeren.

Zowel tijdens de informatieve gedeeltes als tijdens de ouder-kind activiteiten waren de ouders keer op keer betrokken en deden ze actief mee. Na afloop van elke ouder-kind workshop heb ik super leuke reacties van de ouders mogen ontvangen. De ouders gaven mij o.a. terug dat ze het erg leuk vonden om dingen zelf te hebben mogen ervaren op de manier zoals hun kinderen dingen ervaren, dat ze de verschillende onderwerpen erg interessant vonden en dat ze handige weetjes en tips voor thuis hadden gekregen. 

Om sommige onderwerpen een extra boost te geven heb ik de samenwerking opgezocht met professionals van verschillende organisaties. Wat was het leuk om deze professionals op hun vakgebied te betrekken bij een aantal van de gegeven ouder-kind workshops. Via deze weg wil ik deze professionals nogmaals bedanken!

© 2024 Stichting PAS