Passende Kinderopvang in de praktijk

16 december 2019
Home > Nieuws > VVE > coach Passende Kinderopvang > Passende Kinderopvang in de praktijk

Birgit Schoenmakers, Coach Passende Kinderopvang vertelt:

Sinds november 2018 ben ik werkzaam op een aantal VVE locaties in Arnhem als Coach Passende Kinderopvang. Ik realiseer me regelmatig dat ik een hele leuke baan heb. Ik werk graag met de pedagogisch medewerkers en de peuters op de groep. 

Toen ik begon aan deze baan was alles ongeveer nieuw. Nu zijn we een jaar verder en kan ik echt zeggen dat de functie volop in ontwikkeling is. Hier en daar zijn er succeservaringen, die een team van pedagogisch medewerkers doen stralen. De kinderen plukken hier de vruchten van, hoe mooi is dat!

Hoe kunnen we een activiteit zo passend mogelijk maken, zodat ieder kind er iets uit haalt voor zijn of haar ontwikkeling. Samen in gesprek zijn met de ouders over hun kind. Echt even tijd maken om die ouder beter te leren kennen en weten waar ze vandaan komen. Wat ze belangrijk vinden in de opvoeding, hoe zij naar hun kind kijken, en waar zij kansen zien die benut kunnen worden in de ontwikkeling van hun kind.  

Dat hier nu tijd en ruimte voor is gekomen, vind ik erg mooi. Op deze manier kunnen we kinderen ondersteunen in dat wat ze nodig hebben in hun eigen leefomgeving. Ook vind ik de individuele coaching een mooie tool om op zoek te gaan naar wat de pedagogisch medewerker nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.   

Al met al een afwisselende uitdagende baan waarin ik echt mijn passie voor mensen en ontwikkeling kwijt kan! 

 

Een pedagogisch medewerker van een VVE-intensief locatie vertelt:

Sinds een jaar werken we met de coach Passende Kinderopvang op mijn locatie. In dit nieuwsbericht wil ik graag laten weten hoe ik de coach tot nu toe heb ervaren.

De coach geeft mij tips en maakt mij bewust van mijn handelen; waarom doe je de dingen zoals je ze doet. Daarnaast hebben mijn collega en ik samen met de coach het dagprogramma gemaakt en gelet op wat is goed voor de kinderen en haalbaar voor de medewerkers. Samen met de coach lukt het om van sommige ouders meer informatie te krijgen over hun kinderen. Dit zorgt voor een betere band met de ouder. Op deze manier kunnen we met elkaar goed aan de slag wat betreft de ontwikkeling van het kind.

De afgelopen tijd zijn mijn collega en ik veel gecoacht op het gebied van Opbrengst Gericht Werken (o.a. filmen van opdrachten, bespreken wat je ziet en bijstellen, week,-en themaplanning maken). Met elkaar voeren we kindbesprekingen waarbij ook veel kinderen met zorg aan de orde komen. A.d.h.v. de besprekingen maken we een plan om het kind zo goed mogelijk zijn of haar ontwikkeling te stimuleren; we kijken wat nodig is. Onze coach legt, indien nodig, contacten met het wijkteam en speciaal onderwijs. Zo hebben we een goede samenwerking om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

We merken dat de ouders positief reageren op de adviezen van de coach die zij op verzoek geeft m.b.t. opvoedingsvragen.

Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar voor nu ben ik heel tevreden over de inzet van de coach Passende Kinderopvang op mijn locatie.

© 2019 Stichting PAS