Pilot VVE-afspraak verlengd

29 juni 2020
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Pilot VVE-afspraak verlengd

In de nieuwsbrief van maart berichtten we over de VVE-afspraak. De pilot draait op twee consultatiebureaus. Wanneer ouders voor hun peuter bij het consultatiebureau een VVE-verwijzing krijgen, dan wordt er ook een VVE-afspraak gemaakt. De ouders kiezen welke vorm van ondersteuning zij willen om te zorgen dat een kind zoveel mogelijk tot bloei komt.

We wilden voor de zomer bekijken of de VVE-afspraak goed werkt, en dit evalueren met de medewerkers van het consultatiebureau, de peuteropvang, en met de ouders. Maar door de corona-uitbraak hebben we nog niet voldoende ervaring kunnen opdoen. Daarom verlengen we de pilot tot half november. Dan zullen we evalueren en de aanpassingen doorvoeren. Uiteraard houden we je via onze nieuwsbrief op de hoogte.

© 2020 Stichting PAS