PO-VO project in Presikhaaf

13 december 2019
Home > Nieuws > Algemeen > PO-VO project in Presikhaaf

In december vond de startbijeenkomst plaats van het PO-VO project Presikhaaf. Dit is een project van Presikhaaf University, samen met directeuren van de Parkschool en de Werf, directeuren van het Leerpark Presikhaaf, Thomas a Kempis, Titus Brandsma, ‘t Venster, en Stichting PAS.

Leerlingen uit Presikhaaf ervaren meer uitdagingen als het gaat om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Vóór de zomer van 2019 heeft Presikhaaf University samen met Stichting PAS en de BasisFluvius initiatief genomen om een aanvraag te doen bij het ministerie van OCW voor het bevorderen van de soepele overgang van leerlingen uit Presikhaaf. Belangrijke onderdelen van het project zijn het leren doelen stellen, plannen, reflecteren en weerbaarheid, aandacht voor omgevingsfactoren en thuissituatie en het verbinden met rolmodellen.

Doelen waaraan gewerkt wordt in het project zijn:

1. dat leerlingen succesvoller zijn op het voortgezet onderwijs

2. dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces

3. dat leerlingen beter weten hoe ze hun onderwijsloopbaan vorm willen geven

4. dat kansengelijkheid in het onderwijs voor leerlingen uit Presikhaaf wordt vergroot

De bedoeling in het project is om te leren wat wel en wat niet werkt als het gaat om het bevorderen van een soepele overgang, om dit te kunnen delen in het werkveld.
In Arnhem-Zuid vindt ook een doorstroomprogramma plaats; beide programma’s kunnen leren van elkaar.

© 2019 Stichting PAS