Monitor PO-VO

Home > Overstap PO-VO > Monitor PO-VO

Monitor PO-VO

Mede op verzoek van de gemeente Arnhem werkt stichting PAS in overleg met de schoolbesturen aan het opstellen van een monitor PO-VO. Opzet is om de kinderen van de Arnhemse basisscholen die naar een Arnhemse VO-school gaan drie jaar lang te volgen in het VO. Op die manier willen we informatie achterhalen of advisering van het basisonderwijs en schoolcarrière in het VO met elkaar overeenkomen. Om de monitor goed vorm te geven vraagt dat veel van de leerlingadministratie vooral in het VO.

Stichting PAS heeft bij de leverancier (TIG) van het leerlingadministratiesysteem Magister (het systeem dat op de Arnhemse VO-scholen wordt gebruikt) een applicatie laten maken, waardoor de gegevens van alle VO-scholen in één bestand kunnen worden samengevoegd.

In schooljaar 2013-2014 hebben de schoolbesturen VO en PO afspraken gemaakt over welke gegevens uit deze applicatie gegenereerd worden en op welke wijze deze gepresenteerd worden (zowel intern als extern). In de Arnhemse Monitor PO (AMPO) is per basisschool het onderbouwrendement in het VO opgenomen met daarbij aangegeven de standaardafwijking. De makers waren over deze presentatie niet helemaal tevreden. In een volgende versie (versie schooljaar 2014-2015) worden de afstroom- en opstroompercentages van leerlingen in het VO per basisschool gepresenteerd.

© 2019 Stichting PAS