Overstapdossier

Home > Overstap PO-VO > Overstapdossier

Overstapdossier

Door voortdurend de PO-VO-procedure te bewaken, te evalueren en aan te passen zal de procedure aan kwaliteit winnen is de overtuiging van de PO-VO-stuurgroep. Sinds schooljaar 2013-2014 worden de leerlinggegevens van PO naar VO digitaal overgedragen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Overstapservice Onderwijs (OSO).

De ontwikkeling van de Overstapservice Onderwijs (OSO) is een initiatief van de PO-Raad en de VO-Raad. Stichting Kennisnet (gefinancierd door het ministerie van OCW) zorgt voor de landelijke uitvoering van OSO. Afspraak in Arnhem is dat de leerlinggegevens van PO-naar VO via OSO worden overgedragen.

© 2019 Stichting PAS