PO-VO Procedure

Home > Overstap PO-VO > PO-VO Procedure

PO-VO procedure

Stichting PAS en de stichting Samenwerkingsverband VO 25.06 hebben één gemeenschappelijke overdrachtsprocedure PO-VO  ontwikkeld en ingevoerd binnen de gemeente Arnhem. Een stuurgroep met afgevaardigden van de deelnemende schoolbesturen voor PO en VO stelt de procedure vast en past die waar nodig aan.

Een platform, waarin vertegenwoordigers van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zitting hebben, fungeert als klankbord voor de uitvoerende organisaties en adviseert de stuurgroep. Het platform heeft een belangrijke rol bij de evaluatie van de procedure en bij het verwerven en behouden van draagvlak. Onderdeel van de Arnhemse Overdrachtsprocedure is het testen van leerlingen die mogelijk aan de criteria voor LWOO of PRO voldoen. Door deze testen (intelligentie en sociaal-emotioneel functioneren) kunnen de basisscholen ouders en leerlingen beter adviseren over het vervolgonderwijs. In schooljaar 2017-2018 is het onderwijskundig rapport (OKR) vervangen door de Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling 2018.

Jaarlijks wordt in januari een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor (nieuwe) leerkrachten groep 8 en intern begeleiders over de overdrachtsprocedure PO-VO, over de berekening van de leerachterstand van leerlingen in dle’s (didactische leeftijdsequivalenten) en de betekenis van de testresultaten voor het schoolkeuzeadvies.

© 2019 Stichting PAS