Prinsjesdag 2020: onderwijsbegroting legt nadruk op kansengelijkheid

21 september 2020
Home > Nieuws > Algemeen > Prinsjesdag 2020: onderwijsbegroting legt nadruk op kansengelijkheid

Op 15 september, Prinsjesdag, is de conceptbegroting van het ministerie van OCW voor het jaar 2021 bekend gemaakt. “Werken aan de onderwijskwaliteit is nodig voor kansengelijkheid en het verdienvermogen”, zo staat er in de tekst bij de Miljoenennota.

Het kabinet blijft zich hard maken voor gelijke kansen. Alle leerlingen moeten kansen krijgen op basis van hun capaciteiten, ‘ongeacht afkomst, opleidingsniveau of inkomen van hun ouders’. Daarbij hoort ook het bestrijden van achterstanden die leerlingen in de coronacrisis hebben opgelopen. Dit belang werd volgens het kabinet nog eens benadrukt tijdens de lockdown, toen de scholen dicht moesten en er werd overgeschakeld op online onderwijs. De coronacrisis heeft volgens het kabinet opnieuw laten zien dat goede leraren onmisbaar zijn. ‘Ze hebben een ongelooflijke prestatie geleverd door ook in tijden van corona hun werk voort te zetten. In 2021 willen we hen daarbij blijven ondersteunen.’

De belangrijkste punten uit de Miljoenennota:

  • er wordt 244 miljoen euro extra uitgetrokken voor onder andere zomer-, herfst- en weekendscholen voor leerlingen die door hun achtergrond minder kansen hebben. Hierin past ook het streven dat alle gemeenten die geld ontvangen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden, minimaal 960 uur per jaar voorschoolse educatie aanbieden aan zogenoemde doelgroeppeuters
  • het naar voren halen van zogenoemde werkdrukmiddelen. Voor schooljaar 2020/2021 is daardoor 380 miljoen euro beschikbaar. In schooljaar 2021/2022 is dit 370 miljoen euro
  • er komt jaarlijks 32 miljoen euro extra beschikbaar voor vermindering van het lerarentekort, bovenop de bedragen die er dit jaar en deze kabinetsperiode beschikbaar voor zijn gekomen
  • voor hogere leerlingaantallen en tegenvallers gaat er structureel 450 miljoen extra naar onderwijs, oplopend tot 482 miljoen in 2025
  • scholen in het primair onderwijs krijgen langer een bijdrage van de overheid in de kosten voor nieuwkomers. Nu is dat nog 2 jaar, vanaf 2021 komen daar 3 maanden bij.

Tot slot blijft het kabinet in 2021 met de Gelijke Kansen Alliantie inzetten op een lokale aanpak van kansenongelijkheid door kennisdeling, onderzoek, investeringen en communicatie.

Via deze pagina kun je de conceptbegroting OCW voor het jaar 2021 downloaden.

© 2020 Stichting PAS