Professionaliseringsaanbod 2019 – 2020

26 juni 2019
Home > Nieuws > Algemeen > Professionaliseringsaanbod 2019 – 2020

De effecten van VVE hangen o.a. af van de professionaliteit en deskundigheid van de pm-er en de leerkracht. We blijven investeren in opleiding en ontwikkeling van de Arnhemse professionals. 

Programma
Stichting PAS organiseert een voortdurend programma van professionalisering. Met basistrainingen voor nieuwe pm-ers en leerkrachten, opfriscursussen en uitwisselingsbijeenkomsten.

Coaching
Aan veel trainingen is coaching gekoppeld. Daarnaast zijn er in de voorschoolse VVE locaties coaches Passende Kinderopvang. Zij coachen pm-ers op de VVE aanpak, voor borging en verdere verbetering. Zo helpen we, samen met ouders, jonge kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling.

Het aanbod vind je op onze website
Bijna alle trainingen staan inmiddels op onze website. Het aanbod op de site wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Ook onze PASsessies en de jaarlijkse PASconferentie in het voorjaar van 2020 zullen worden gepubliceerd op onze website.
Mis je iets? Neem vooral contact met ons op! Bij veel animo plannen we nog een training. Maatwerk is vaak ook mogelijk.

trainingen

© 2019 Stichting PAS