Project Brugfunctionaris

1 april 2021
Home > Nieuws > Algemeen > Project Brugfunctionaris

Wat kan een brugfunctionaris bijdragen aan de samenwerking tussen ouders en school? Dat is de vraag die opkwam bij de Monchyschool. Bij de conferentie #Help het kind, ken je rol in november 2020 vertelde een brugfunctionaris in Zaandam enthousiast over haar ervaringen. 

Bij de Monchyschool wordt al op allerlei manieren gewerkt aan open staan voor ouders en samenwerken met ouders door ouders regelmatig uit te nodigen in de klas voor ouder-kindworkshops en voor de wekelijkse oudercursus. Ze hebben ouders gestimuleerd aanwezig te zijn bij bijeenkomsten en om zitting te nemen in de ouderraad en de MR. Hiernaast hebben ze ouders zoveel mogelijk geïnformeerd via nieuwsbrieven, ouderportaal, informatiebijeenkomsten, social media en natuurlijk de oudergesprekken. 

Toch merkte de school dat de aansluiting tussen ouders en de school nog zou kunnen verbeteren om de samenwerking rondom hun kinderen te versterken. In de praktijk lijken ouders soms informatie te missen, lijken ouders niet weten hoe en waar zij hulp kunnen vinden en wat zij kunnen doen om hun kind te steunen. Door de gevolgen van de Coronamaatregelen is dit nog meer zichtbaar geworden. 

Om deze ‘kloof’ tussen school en ouders te dichten heeft de Monchyschool in samenwerking met Stichting PAS een projectplan opgesteld voor het inzetten van een brugfunctionaris. 

Deze brugfunctionaris is een ouder die verbonden is aan de school. Bij de brugfunctionaris horen de kernwoorden ‘signaleren, enthousiasmeren en informeren’. Doordat de brugfunctionaris goed bekend is met zowel de schoolcontext als de context van de ouders thuis kan zij een belangrijke rol spelen bij het wederzijds uitleggen en stimuleren zodat wederzijdse verwachtingen helder worden. 

Het project duurt een jaar. Begin volgend jaar zullen we weten wat het kan opleveren om te werken met een brugfunctionaris, maar ook tussentijds zullen we het project evalueren.

Door: Jonathan Simonis
Projectmedewerker Samenwerken met ouders & adviseur Kansengelijkheid Presikhaaf

© 2021 Stichting PAS