Project Kansrijk opgroeien; Samenwerken in Presikhaaf

29 juni 2020
Home > Nieuws > Onderwijsachterstandenbeleid > Project Kansrijk opgroeien; Samenwerken in Presikhaaf

Eind 2019 is het project Kansrijk opgroeien: Samenwerken in Presikhaaf opgezet door de Gemeente Arnhem, ProScoop en GGD Gelderland-Midden. De focus ligt op kinderen van 4-12 jaar, omdat op deze leeftijd nog veel aan preventie van bijvoorbeeld taalachterstand en overgewicht kan worden gedaan. Doel van het project is het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die werken aan betere kansen voor kinderen en jongeren in Presikhaaf. Door meer inzicht in het werk van andere professionals, kun je je eigen inspanningen beter afstemmen. Ook van Stichting PAS zijn een paar collega’s aangehaakt, die veel in Presikhaaf werken.

Judith Tinselboer, stagiaire bij GGD Gelderland-Midden, vertelt meer over het project:

We hebben professionals uit verschillende sectoren (onderwijs, gezondheidszorg, leefomgeving, veiligheid, sport en cultuur) uitgenodigd om deel te nemen. We hebben ze gevraagd een introductiefilmpje te maken over hun werk en huidige samenwerkingen die bijdragen aan meer kansen voor kinderen in Presikhaaf. Geen dagelijkse bezigheid, maar de binnengekomen filmpjes zijn erg leuk en informatief. De filmpjes komen ook later goed van pas als nieuwe professionals in Presikhaaf komen werken.
Verder ontvangen de deelnemers nog een enquête over (huidige) samenwerking(en) en organiseren we een bijeenkomst waar een nog betere samenwerking op de agenda staat.

De opbrengst van het project wordt een advies aan de professionals en de opdrachtgevers met acties om de samenwerking te versterken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Presikhaaf nog kansrijker kunnen opgroeien, want samen staan we nóg sterker dan alleen.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op met Judith Tinselboer, stagiaire bij team Onderzoek, Informatie & Advies (OIA) bij GGD Gelderland-Midden.

© 2020 Stichting PAS