Arnhemse Monitor Kansengelijkheid 2020/2021

Home > Publicaties > Arnhemse Monitor Kansengelijkheid 2020/2021

In deze tweede editie van Arnhemse Monitor Kansengelijkheid worden de gegevens, uitkomsten en opbrengsten van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid gepresenteerd. Kansenongelijkheid is een complex vraagstuk. Verschillende schakels in de hele stad, zoals in de jeugdzorg en op het gebied van armoedebestrijding, leveren gezamenlijk haar bijdrage aan een passende oplossing. Onderwijs en opvang hebben een belangrijk aandeel in het vergroten van de kansengelijkheid in Arnhem. In deze publicatie wordt dan ook aandacht besteed aan hetgeen dat het onderwijs en de opvang kan bijdragen aan dit vraagstuk.

De werkzaamheden van Stichting PAS zijn ondergebracht in twee programma’s: Vroegsignalering & Educatie (VVE) en Doorontwikkelen & Vergroten perspectief (PO-VO). De activiteiten en beleidsafspraken worden binnen beide programmalijnen gemonitord en geëvalueerd. Hiermee zien we of de ingezette hulp en interventies t.b.v. kansengelijkheid resultaat hebben, en kunnen we aanbevelingen doen voor de toekomst.

© 2021 Stichting PAS