Arnhemse VVE monitor 2017-2018

Home > Publicaties > Arnhemse VVE monitor 2017-2018

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is een voorschools aanbod voor alle doelgroeppeuters in Arnhem. Met de invoering van het Ontwikkelrecht (2017) is de leeftijd van peuters voor VVE verlaagd van 2,5 naar 2 jaar.

De monitoring van de Arnhemse VVE is continu in ontwikkeling. Door nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente Arnhem is voor het eerst de populatie doelgroeppeuters per deelgebied in beeld gebracht. Verder was in de doorgaande lijn naar het basisonderwijs niet altijd duidelijk of een kleuter een VVE-indicatie had. Hiertoe is het Arnhemse overdrachtsformulier bijgesteld, waarop aangegeven wordt of (en op basis waarvan) een kleuter een VVE-indicatie heeft. Tevens wordt verder onderzocht hoe de VVE-historie van (doelgroep)kleuters beter geregistreerd kan worden, zodat er in de toekomst een nog beter beeld ontstaat van de opbrengsten van VVE.

© 2019 Stichting PAS