De Arnhemse Monitor PO 2016-2018

Home > Publicaties > De Arnhemse Monitor PO 2016-2018

In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) staan de eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen centraal aan de hand van de gegevens van de centrale eindtoets. In 2018 zijn er weer meer scholen/locaties die boven de inspectienorm scoren ten opzichte van de voorgaande jaren. Sinds 2015 mogen scholen voor het voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies is hierbij leidend. Wanneer de eindtoetsscore hoger is dan het gegeven advies, moet het advies wel heroverwogen worden.

© 2019 Stichting PAS