Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019

Home > Publicaties > Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019

Voor de vierde keer heeft Stichting PAS met de VVE-locaties samen de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht.

De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de vorige metingen. Ouders en professionals zijn onverminderd positief over het wederzijds contact en de samenwerking. Ouders voelen zich over het algemeen welkom, weten zich gehoord en gezien, weten waar zij met vragen terecht kunnen. Professionals ervaren hun contacten en samenwerking met ouders positiever dan ouders dat omgekeerd doen. De professionals geven aan meer begrip voor de ouders te hebben gekregen. Beide vinden een goed contact en een goede samenwerking van groot belang voor de ontwikkelkansen en het welbevinden van het kind.

Deze conclusies van het onderzoek zijn, samen met toelichting en adviezen terug te vinden in de Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019.

© 2020 Stichting PAS