PO-VO monitor 2018-2019

Home > Publicaties > PO-VO monitor 2018-2019

Het doel van de PO-VO monitor is het monitoren van de onderwijsloopbaan van leerlingen in Arnhem vanaf het advies in groep 8 tot en met het niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals die door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) zijn gepubliceerd.

De reden waarom leerlingen in het derde jaar boven of onder hun oorspronkelijke schooladvies zitten is niet eenduidig te verklaren, omdat dit zowel het gevolg kan zijn van een niet-passend schooladvies als van een middelbare school die onvoldoende of beter weet aan te sluiten bij de capaciteiten van een leerling. Om de cijfers beter te kunnen duiden zijn daarom, naast het overzicht van de Arnhemse scholen tezamen, overzichten gemaakt per deelgebied waarin de op-, door- en afstroom van de oud-leerlingen over drie jaar is weergegeven (uitgestroomd in 2014, 2015 en 2016).

Download PO-VO monitor 2018-019

© 2019 Stichting PAS