Raadsledenbijeenkomst over laaggeletterdheid

19 september 2019
Home > Nieuws > Algemeen > Raadsledenbijeenkomst over laaggeletterdheid

In Arnhem worden regelmatig raadsledenbijeenkomsten georganiseerd met als doel elkaar als organisaties en politiek te informeren over de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. In 2018 hebben de bijeenkomsten geleid tot het Manifest Jeugd Arnhem. In dit manifest staat  de gezamenlijke ambitie om het beste te doen voor de jeugd van Arnhem (0 – 23 jaar). Het is overhandigd aan burgemeester Marcouch als inzet voor de coalitieonderhandelingen in Arnhem. 

Bij een bijeenkomst in mei is de Maatschappelijke Educatieve Agenda Arnhem (MEAA) tot stand gekomen. Hierin zijn 5 thema’s opgenomen waarop de komende tijd samengewerkt zal worden. 

Aanpak laaggeletterdheid in Arnhem
Binnen het thema ‘In Arnhem kun je alles leren’ hebben raadsleden en afgevaardigden van de verschillende organisaties en scholen(koepels) tijdens de Raadsledenbijeenkomst op 3 september met elkaar gepraat over laaggeletterdheid. 

Dion Vreman van de gemeente Arnhem legde uit aanpakt. Mariel Derks van de HAN schetste hoe de HAN voortvarend te werk gegaan is met de oprichting van een leergemeenschap Laaggeletterdheid, waaraan alle HAN-opleidingen deel kunnen nemen. En collega Jonathan Simonis van Stichting PAS vertelde over de ouders die je elke dag ziet, maar waarvan je je soms niet realiseert dat zij laaggeletterd zijn.

Actieplan opgesteld
Na de inleidingen hebben de aanwezigen met elkaar diverse acties afgesproken. Wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren is het volgende: 

  • het aanstellen van een aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid binnen de sociale wijkteams
  • het verspreiden van informatie over laaggeletterdheid in de eigen organisaties om het bewustzijn te vergroten
  • in het Onderwijshuis komt een peilbuis van Arnhem 100% geletterd! In deze peilbuizen, die op meerdere Arnhemse locaties staan, wordt bijgehouden hoeveel laaggeletterden bereikt zijn door de verschillende acties.

© 2019 Stichting PAS