Spel aan Huis helpt gezinnen beter te spelen

10 maart 2020
Home > Nieuws > Algemeen > Spel aan Huis helpt gezinnen beter te spelen

Spel aan Huis is een laagdrempelige voorziening voor gezinnen met jonge kinderen in Arnhem. Wekelijks wordt het gezin bezocht door een Spel aan Huis begeleider (HBO stagiairs). Zij bevorderen de spelontwikkeling van de kinderen door spelbegeleiding. De ouders worden bij de speelsessies betrokken, zodat ze meer leren over passend speelgoed, spelend leren, en de ontwikkeling van hun kind.

Spel aan Huis is voor gezinnen met minimaal één kind tussen 1,5 en 7 jaar, die extra stimulans en ondersteuning kunnen gebruiken bij het opgroeien en opvoeden. Naast spelstimulering en het verrijken van de spelomgeving, worden de maatschappelijke betrokkenheid en sociale steun bevorderd. Ook het bieden van opvoedondersteuning is een belangrijk onderdeel. Hierbij speelt empowerment en ouderbetrokkenheid een belangrijke rol.

Voor meer informatie of het aanmelden van een gezin kun je contact opnemen met één van de coördinatoren: Sanne van der Lubben (06 3488 8408) of Karien Knoester (06 1108 4785) of via spelaanhuis@rijnstad.nl.

© 2021 Stichting PAS