Terugblik op 2019

16 december 2019
Home > Nieuws > Over PAS > Terugblik op 2019

Sinds 1 april ben ik de nieuwe directeur van PAS. De vraag is altijd hoelang je “nieuwe” directeur bent en wanneer dat overgaat in directeur … Tijd voor een stand van zaken en een overweging.

Programmalijnen Stichting PAS
Ik heb de afgelopen periode veel mensen gesproken die op één of andere manier te maken hebben met PAS en/of onze doelgroep. Er gebeurt veel in onze stad en PAS beweegt mee. PAS werkt aan vraagstukken uit de stad. Deze zijn verdeeld over twee programma’s over twee programma’s;

  • Vroegsignalering en educatie: 0 – 6 jaar
  • Doorontwikkeling en vergroten perspectief: 4 – 14

Bewust een overlap in leeftijd, omdat PAS (o.a.) inzet op de doorgaande lijn VVE-PO-VO.
De nieuwe OAB indicator heeft ook voor nogal wat veranderingen gezorgd. Er zijn hierdoor nu 25 OAB-scholen in Arnhem. Onze Adviseurs Kansengelijkheid staan deze scholen bij met raad en daad.

Stichting CLC Arnhem PO
Naast het directeurschap bij PAS ben ik ook directeur van Stichting CLC Arnhem PO. Deze (nieuwe) stichting houdt zich bezig met onderwijsinnovatie en kent vijf programma’s:

  • Sport, bewegen en gezondheid
  • Leren met ICT
  • Samen Opleiden
  • Kunst en Cultuur
  • Maakonderwijs

Verbinden is de kunst
In de korte periode dat ik bezig ben met enerzijds kansengelijkheid en anderzijds onderwijsinnovatie zie ik enorm veel kansen en mogelijkheden. Laaghangend fruit dat zo geplukt kan worden. Verbinden is de kunst, want er is al ontzettend veel in deze stad. En tegelijkertijd is verbinden het moeilijkste wat er is. Want er zijn vaak andere belangen, of we weten niet van elkaar wat er is.

Een geweldige opdracht. Wat mij opvalt is de bevlogenheid van de mensen, de passie en het verlangen om echt het verschil te willen en kunnen maken. Ontdekken en voelen hoe sterk we samen kunnen zijn in de stad. Ik wens ons zo’n nieuw jaar toe.

Annelies Wiggers

© 2019 Stichting PAS