Trainingen 2019-2020

Home > Trainingen > Trainingen 2019-2020

Trainingsaanbod 2019-2020

Kapstok voor ons trainingsaanbod zijn de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid. In de trainingen sluiten we aan op ontwikkelingen in het werkveld en inzichten uit de wetenschap. Het aanbod is een mix van open inschrijvingen en een meer vraaggericht aanbod. Deel vooral uw trainingsvragen met ons, zodat we samen tot een passend traject kunnen komen.

Training vol?

Is een opleiding vol? Of mis je een belangrijk thema? Stuur ons dan een mail: info@stichtingpas.nl. We brengen je op de hoogte wanneer er een nieuwe training start. Graag ontvangen we de volgende gegevens:
– je voor- en achternaam en je mailadres
– je werkgever en werklocatie
– naam en mailadres van je leidinggevende

Werk je in een gemeente buiten Arnhem? Dan kunnen er andere voorwaarden voor (inhoud van) opleidingen gelden. Check bij je HR afdeling.

Trainingen 2019-2020

NIEUW : Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen

Start: 27-11-2019 t/m eind: 18-12-2019

Begrijpend luisteren gaat vooraf aan het (begrijpend) leesonderwijs.
Het is van belang om het begrijpend luisteren bij jonge kinderen te bevorderen. In deze training leer je hoe je dat doet en waarom dit zo belangrijk is; juist voor de minder taalvaardige kinderen.

Trainingen 2019-2020

Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 3]

Start: 05-02-2020 t/m eind: 04-03-2020

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. In deze introductietraining wordt specifiek aandacht besteed aan de Arnhemse VVE-aanpak.

Trainingen 2019-2020

Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 2] >> VOL

Start: 20-11-2019 t/m eind: 18-12-2019

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. In deze introductietraining wordt specifiek aandacht besteed aan de Arnhemse VVE-aanpak.

Trainingen 2019-2020

LOGO 3000 / Met Woorden in de Weer (voor VVE- intensieflocaties en OAB-scholen) >> ​VOL

Start: 15-11-2019 t/m eind: 18-11-2019

Optimaal consolideren op (voor)school en thuis.
Het doel van LOGO3000 is dat kinderen minimaal de 3000 basiswoorden kennen vóór ze naar groep 3 gaan. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarbij te ondersteunen biedt LOGO3000 veel en vrolijk materiaal, zowel voor het semantiseren, consolideren en controleren.

Trainingen 2019-2020

Training Meertaligheid in de praktijk

Op de werkvloer werk je soms met kinderen en ouders met een anderstalige of meertalige achtergrond. Tijdens de training gaan we in op de verschillende manieren van meertalig opvoeden.

Trainingen 2019-2020

Met Woorden in de Weer > voor PO (midden en bovenbouw)

Start: 10-03-2020 t/m eind: 11-03-2020

Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren.

Trainingen 2019-2020

Verdiepingscursus Omgaan met meertaligheid

Aan de hand van casuïstiek gaan we in op meertaligheidsvraagstukken in het dagelijks werk.
Basiskennis over meertaligheid is vereist voor het volgen van deze training.

Trainingen 2019-2020

Training Praten met (niet sprekende) peuters [training 1]

Start: 11-11-2019 t/m eind: 13-01-2020

Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?

Trainingen 2019-2020

Training Praten met (niet sprekende) peuters [training 2]

Start: 02-03-2020 t/m eind: 11-05-2020

Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?

Trainingen 2019-2020

Taaltraining en -toets 3F taalniveau

Start: 11-11-2019 t/m eind: 25-11-2019

In deze training worden de kennis en vaardigheden op de onderdelen Lezen en Spreken/luisteren opgefrist. Deze worden aansluitend getoetst door UvA Talen. Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ben je gecertificeerd om op een VVE groep te werken.

Trainingen 2019-2020

VVE basistraining Actief Betrokken [training 1; sept 2019]

Start: 03-09-2019 t/m eind: 01-07-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.

Trainingen 2019-2020

VVE basistraining Actief Betrokken voor leerkrachten van groep 1 en 2

Start: 06-11-2019 t/m eind: 27-05-2020

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

© 2019 Stichting PAS