Update Project Passende kinderopvang

17 december 2018
Home > Nieuws > VVE > coach Passende Kinderopvang > Update Project Passende kinderopvang

Begin november zijn de kerngroepleden samen met de coaches Passende Kinderopvang op studiereis geweest naar Kopenhagen. Hier hebben zij inspirerende vormen van inclusie in de kinderopvang gezien. Wat de studiereizigers mee naar huis namen zijn een aantal aansprekende werkvormen en het besef dat inspirerend leiderschap kan leiden tot mooie dingen.

Project in beeld
Om het project duidelijk te kunnen uitleggen is door een illustrator een tekening gemaakt van het project. De tekening is een mooie ondersteuning bij een gesprek over doel en uitvoering van het project.

Voortgang project
In de afgelopen periode zijn er weer verschillende stappen gemaakt in het project Passende Kinderopvang. De pilot met de coaches Passende Kinderopvang is in november 2018 officieel van start gegaan. De locaties van SPA en Skar zijn verdeeld over de 7 coaches. Ook met Partou wordt gesproken om te kijken hoe zij in de toekomst zullen aansluiten.

Eind januari vindt de tussenevaluatie plaats. De eindevaluatie is gepland voor half april.

Ervaringen coaches
Voor de nieuwbakken coaches Passende Kinderopvang was de start van de pilot spannend. Hermien en Joke zijn coach op de VVE locaties in de wijken Geitenkamp, Het Broek, De Laar en Elden. Zij vertellen:

“Wij waren in oktober al gestart en beginnen onze weg te vinden in deze functie.
Om een beeld te geven van onze werkzaamheden afgelopen maanden:

  • kennismaken met de verschillende medewerkers van de VVE locaties
  • de wijk en wijkteam
  • het consultatiebureau en de scholen
  • ophalen van- en coachen op de hulpvragen van de pedagogisch medewerkers
  • observeren, kind besprekingen, oudergesprekken
  • coachen op de educatieve en pedagogische kwaliteit van de locaties
  • overleg met de andere coaches in het kader van de opbouw van de functie

Al met al een enerverende eerste periode, waarin we nieuwe, spannende en leuke ervaringen hebben opgedaan”.

© 2019 Stichting PAS