update project Passende Kinderopvang

15 april 2019
Home > Nieuws > VVE > coach Passende Kinderopvang > update project Passende Kinderopvang

In januari heeft er een tussenevaluatie van de pilot coach Passende Kinderopvang plaatsgevonden. We hebben vragenlijsten uitgezet en zijn met elkaar in gesprek gegaan over de uitkomsten. Al in korte tijd hebben de coaches de pedagogisch medewerkers kunnen ondersteunen in hun werk. Er zijn uit de evaluatie verschillende punten naar voren gekomen.

De aandachtspunten hebben betrekking op de randvoorwaarden die nodig zijn om de nieuwe coachfunctie goed te implementeren, de expertise en de vaardigheden van de coach Passende Kinderopvang en communicatie met- en zichtbaarheid voor ouders. De kerngroep gaat de komende tijd werken aan deze aandachtspunten. De pilot is verlengd omdat hiervoor meer tijd nodig is dan verwacht.

Op dit moment bouwen we aan de samenwerking met netwerkpartners JGZ en wijkteam en aan een team van ambulant begeleiders vanuit Driestroom, Kentalis en Entrea-Lindenhout. Dit alles met het oog op een passend aanbod voor ieder kind in de kinderopvang vanuit een ieders expertise.

© 2019 Stichting PAS