Update project Passende Kinderopvang

19 september 2019
Home > Nieuws > VVE > coach Passende Kinderopvang > Update project Passende Kinderopvang

Partou gaat met haar 6 VVE locaties participeren in het project Passende Kinderopvang, evenals Kinderopvang Twins (Presikhaaf). Hiermee bereiken we nog meer kinderen en ouders met passende kinderopvang.

Team ambulant begeleiders van start
Inmiddels is er een team ambulant begeleiders Passende Kinderopvang van start gegaan. Dit is een uitwerking van doelstelling 1 van het project; de samenwerking in de wijk rondom het jonge kind. De expertise van het team kan laagdrempelig worden ingevlogen. Zij werken nauw samen met de coaches Passende Kinderopvang. Zo bieden we, uiteraard samen met ouders en de professionals op de locaties, brede ondersteuning aan het kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Specialistische expertise
Het team bestaat uit ambulant begeleiders vanuit Driestroom, Koninklijke Kentalis en Lindenhout. Indien nodig kunnen zij andere specialistische expertise inschakelen (revalidatie, kinderpsychiatrie ed.). Vanuit iedere organisatie is een gedragswetenschapper op de achtergrond aanwezig.

Evaluatie
De komende tijd wordt het project geëvalueerd. Wat zijn de opbrengsten, wat heeft goed gewerkt, wat kan beter? En hoe dan?
Met de bevindingen uit de evaluatie wordt de pilotfase afgerond en wordt Passende Kinderopvang structureel beleid.

© 2019 Stichting PAS