Vanaf 2021 geen kleutertoetsen meer

10 april 2019
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Vanaf 2021 geen kleutertoetsen meer

In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen in het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen. Er blijft wel ruimte voor het gebruik van observatie-instrumenten. Die instrumenten dienen bovendien inhoudelijke, diagnostische informatie op te leveren over de ontwikkeling van een kleuter. Waarschijnlijk gaat dit alles in per januari 2021.  

Het Cito ontwikkelt in co-creatie met leerkrachten momenteel nieuwe producten voor kleuters voor onder meer taal en rekenen (Kleuter in Beeld). Voor dit volgsysteem wordt vooral gezocht naar vormen die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Speels en kindvriendelijk, waarbij de observaties van de leerkracht centraal staan.

Wat er precies over de kleutertoets is besloten leest u hier.

© 2019 Stichting PAS