Kenniscentrum VVE & ICT

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie > Kenniscentrum VVE & ICT

Het – online – Kenniscentrum www.VVEICT.nl helpt VVE-professionals met het vinden van achtergrondinformatie en geschikt digitaal aanbod zodat zij verantwoorde keuzes kunnen maken om een kwalitatief hoog aanbod aan jonge kinderen te bieden.

Doel

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Het digitale tijdperk biedt professionals veel voordelen. Bij dit alles is het echter belangrijk het doel niet uit het oog te verliezen. Het lijkt een open deur, maar voordat je het weet zit je als professional uren achter de computer om een selectie te maken uit de activiteiten die je tegenkomt.

Kern is hoe je die selectie maakt: het gebruik van digitale media is geen doel op zich, maar een krachtig hulpmiddel ten dienste van de te bereiken doelen VVE.

Binnen het bestaande aanbod van VVE-programma’s is ICT een zinvolle aanvulling op het methodisch en systematisch stimuleren van de (taal)ontwikkeling.

Uit divers onderzoek blijkt dat het gebruik van digitale hulpmiddelen een positief effect heeft op de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van kinderen. Vooral voor de taalontwikkeling is er veel winst te halen, met name op het gebied van mondelinge communicatie, woordenschat en verhaalkennis.

De belangrijkste opbrengsten van ICT zijn volgens Kennisnet (2008) dat leerlingen meer, sneller en met meer plezier leren en dat de motivatie en het zelfvertrouwen bij leerlingen toeneemt. Ook bevordert ICT het zelfstandig werken en samenwerkend leren en heeft ICT een positief effect op leerprestaties.

Voor het creëren van leer- en samenwerkingsmogelijkheden is het erg belangrijk dat ICT aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Op deze manier levert ICT een bijdrage aan de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden van jonge kinderen.

Laten we contact houden

Bezoek www.vveict.nl

Het kenniscentrum VVEICT is een initiatief van Stichting PAS, opgebouwd door de samenwerking tussen Marant, CLC Arnhem en Stichting PAS. De site is bedoeld voor VVE-professionals in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen in Arnhem.

© 2019 Stichting PAS