VVE Arnhem – Inkijkje in de voorschoolse opvang

17 juni 2021
Home > Nieuws > Algemeen > VVE Arnhem – Inkijkje in de voorschoolse opvang

Kansengelijkheid en inclusie. Daar draait het om bij de Arnhemse peuteropvang: gelijke kansen voor alle peuters zodat ze zich spelenderwijs goed kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan.

En alle peuters is ook echt alle peuters, ook de kinderen zonder kinderopvangtoeslag, kinderen met een vve-indicatie van het consultatiebureau en de kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen. Hoe krijgt dit vorm in de praktijk? En hoe zijn we daar gekomen? Bijgaand artikel uit het blad ‘Management Kinderopvang‘ is een mooie weergave van de pijlers van de peuteropvang in Arnhem. 

En we gaan door natuurlijk . Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Deze kwaliteit is zichtbaar gemaakt in een Arnhems auditkader. Alle  ve-locaties in Arnhem hebben de afgelopen 1,5 jaar een kwaliteitsmeting gehad volgens dit auditkader. Dat gaf een goed inzicht in de stand van zaken, de tops en tips, per locatie, per organisatie en stedelijk. En de wens om niet stil te staan en op verschillende lagen in actie te komen. Gezamenlijk, d.w.z. de voorschoolse organisaties, de gemeente en Stichting Pas,  zijn we bezig met het ontwikkelen van een stedelijk beleid om de komende 4 jaar verder te werken  aan de kwaliteit van de Arnhemse peuteropvang. 

We geloven in de kracht van samenwerking om een kwalitatief goed aanbod neer te zetten voor alle peuters en hun ouders!

NB: Meer weten over passende Kinderopvang?
Ook hierover is een mooi artikel geschreven. Je leest het hier.

Door: Annette Mullink

© 2021 Stichting PAS