VVE DigiBeter

11 april 2019
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > VVE DigiBeter

Met project VVE DigiBeter / VVE DigiTaal is een impuls gegeven aan de inzet van ICT toepassingen in de VVE praktijk. De financiële middelen komen uit een stimuleringssubsidie kwaliteit VVE van de gemeente Arnhem. Stichting CLC en Stichting PAS verzorgen de praktische uitvoering van het project.

Voorschool
Alle VVE locaties ontvangen een All-in-One 21,5 inch tablet. De eerste 10 pc’s werden op 5 april tijdens een feestelijke uitpakparty overhandigd. De gebruikers hebben gezamenlijk de mogelijkheden bekeken en zijn wegwijs geworden op de pc. Maar vooral ook werd besproken hoe je m.b.v. digitale media kunt werken aan de VVE doelen rondom taalontwikkeling, en hoe je deze kunt inzetten bij ouderbijeenkomsten. Ook een stukje MediaWijsheid kwam ter sprake. 

Vroegschool
Op 3 april bezochten 23 leerkrachten uit groep 1 en 2 van de Arnhemse OAB-scholen een inspiratieworkshop op het iXperium. Ze maakten kennis met een variatie aan digitaal ontwikkelingsmateriaal. Leendert Jan Splunter van ICTleskisten gaf in korte tijd veel informatie en aandachtspunten bij aanschaf en gebruik van ICT middelen. De workshop nodigde uit om na te denken over betekenisvolle lesactiviteiten, waarmee gewerkt kan worden aan de VVE doelen voor het jonge kind. De leerkrachten ontdekten zelf hoe ze ICT toepassingen kunnen inzetten in hun eigen onderwijspraktijk.

© 2019 Stichting PAS