VVE Handreiking: alles over VVE in Arnhem!

17 juni 2021
Home > Nieuws > VVE > VVE Handreiking: alles over VVE in Arnhem!

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan.

Nieuw op de website van Stichting PAS is de VVE Handreiking. Hierin vind je alle informatie over VVE in Arnhem. De Handreiking is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden. Op elk van deze thema’s bevelen we richtlijnen aan voor de voorschool en de vroegschoolse educatie. Daarnaast bieden we suggesties en verbeterpunten voor de onderlinge doorgaande lijn. De VVE Handreiking helpt managers en professionals bij de uitvoering van VVE en het realiseren van de in Arnhem vereiste kwaliteit.

In Arnhem zijn de ambities hoog wat betreft het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dit vertaalt zich in de volgende speerpunten:

  • Vroeg beginnen: vanaf 2 jaar een gerichte aanpak voorschoolse educatie;
  • Alle doelgroepkinderen bereiken met een breed vve aanbod van hoge kwaliteit;
  • Goed opgeleide en gekwalificeerde vve professionals in voor- en vroegschool;
  • Ouders doen mee;
  • Samenwerking stimuleren waar het de kansengelijkheid bevordert.

Bekijk de VVE Handreiking nu!

© 2024 Stichting PAS