Werkgroep doorgaande lijn in de Laar Oost

15 april 2019
Home > Nieuws > Brede scholen en Kindcentra > Werkgroep doorgaande lijn in de Laar Oost

In de Laar Oost zijn drie verschillende scholen, twee voorschoolse voorzieningen en één buitenschoolse opvang gevestigd. Al deze partners slaagden er voor hun gevoel nog te weinig in om elkaar te vinden en de doorgaande lijn te verbeteren. Stichting PAS heeft de vraag gekregen om mee te kijken en te zorgen dat de organisaties in deze wijk meer beeld hebben bij de doorgaande lijn. We hebben 3 bijeenkomsten georganiseerd. Hierin maakten we een inventarisatie van wat elke organisatie al doet en waar de samenwerking verbeterd kan worden. Van alle onderwerpen kiezen we er één of twee uit om samen verder uit te werken. Zo komen we tot snelle verbeteracties, maar kijken we ook naar verbeteringen die wat meer tijd en inspanning vergen.

© 2019 Stichting PAS