WOAN op landelijke conferentie Onderwijsachterstanden

12 maart 2020
Home > Nieuws > Onderwijsachterstandenbeleid > WOAN op landelijke conferentie Onderwijsachterstanden

Op 12 februari vond de landelijke conferentie Onderwijsachterstanden plaats. Vanuit de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN) verzorgden we een workshop over (de aanpak van) de werkplaats in Arnhem Nijmegen.
De conferentie draaide om de vraag: wat kunt u doen om leerlingen met een onderwijsachterstand te helpen? Hoe doen andere scholen dat? En wat weten we uit onderzoek?

Tijdens de workshop zijn we ingegaan op de achtergronden van de gekozen WOAN thema’s (hoge en reële verwachtingen van leraren; inzetten van effectieve instructie en het vergroten van ouderbetrokkenheid). We hebben ingezoomd op het thema Hoge en reële verwachtingen van leerkrachten en de invloed op de onderwijsresultaten van leerlingen. Aan bod kwamen ook oordelen van leerkrachten over ouderbetrokkenheid en self-fulfilling prophecies. Juist dat willen we doorbreken om kinderen meer gelijke kansen en een succesvolle schoolloopbaan te bieden.

Ook hebben we de werkwijze toegelicht van ‘teacher design-teams’ op de scholen, die de onderzoeksvraag formuleren en de aanpakken in de praktijk uitproberen, zij aan zij met onderzoekers. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de kennis die er al is (zowel uit de praktijk als uit onderzoek) bij het formuleren van de onderzoeksvraag en het doorontwikkelen van interventies.

Meer weten over de WOAN aanpak en de thema’s? www.werkplaats-oan.nl of stuur een mail aan a.mullink@stichtingpas.nl.

Een verslag van de conferentie Onderwijsachterstanden lees je hier.

© 2019 Stichting PAS