WOAN update

29 juni 2020

De urgentie van de vraagstukken van de Werkplaats-OAN zijn door de corona-periode scherp naar voren gekomen.
De scholen in de WOAN waren nog maar net gestart met het verkennen van het thema en hun onderzoeksvraag, toen we de lockdown ingingen. Het is in die periode geen topprioriteit geweest, maar alle scholen hebben in meer of mindere mate het thema verder onderzocht. De onderzoeksondersteuners hebben hier literatuur voor aangereikt en met de Teacherdesign teams besproken.
Een aantal scholen hebben d.m.v. vragenlijsten bij hun leerkrachten de huidige stand van zaken van hun thema onderzocht. Enkele scholen hebben zelfs al gekozen welke interventie ze willen inzetten. Dat moet nog verder worden uitgewerkt.

Op 10 juni hebben de school designteams en hun onderzoeksondersteuners uitgewisseld waar ze staan en hoe ze verder gaan. Er is een dashboard ontwikkeld waarin de verschillende fases aan de hand van de Teacherdesigncyclus in beeld kan worden gebracht.
Tijdens de sessie bleek er behoefte te zijn aan meer (gezamenlijke) inhoudelijke verdieping en deskundigheid op het thema. En aan meer focus op kansengelijkheid in de onderzoeksvragen. Deze vragen zijn opgepakt door het kernteam; we onderzoeken welke mogelijkheden we hiervoor kunnen benutten.

Verder wordt er een WOAN monitor opgezet, om de activiteiten en opbrengsten te kunnen monitoren.

Al met al gebeurt er veel in de Werkplaats: we houden je op de hoogte.

© 2020 Stichting PAS