Zomerschool 2021

12 augustus 2021
Home > Nieuws > Zomerschool > Zomerschool 2021

Zomerschool 2021

De Zomerschool staat dit jaar volop in de belangstelling. PAS organiseert de Zomerschool voor de
12 de keer; dit keer (opnieuw) in het Olympus College in Arnhem. Een mooie en zinvolle plek, mede
omdat een van de doelen van de zomerschool is om de overgang naar het voortgezet onderwijs te
vergemakkelijken. PAS organiseert de Zomerschool dit jaar samen met Stichting CLC Arnhem PO.
De grote belangstelling voor de Zomerschool door Corona heeft gezorgd voor rond de 180
aanmeldingen.

Vanuit PAS is hierop geanticipeerd en de capaciteit van de Zomerschool is uitgebreid.
PAS staat voor de kwaliteit van de Zomerschool. Leerlingen moeten gedurende 3 weken gemotiveerd
deelnemen. De ervaring leert dat er (voor en bij de start) afmeldingen komen van gezinnen die last
minute besluiten om op vakantie te gaan of omdat leerlingen om andere redenen niet komen of niet
de gehele periode kunnen komen. Gebaseerd op deze ervaringen is de organisatie van het
onderwijsprogramma dit jaar uitgegaan van 150 leerlingen. We zijn er trots op dat we dit jaar een
kwalitatief sterk en inspirerend lesprogramma voor al deze leerlingen kunnen neerzetten.
Een factor die bij het vaststellen van dit aantal ook meespeelt is de beschikbaarheid van goede
gekwalificeerde leerkrachten en onderwijsassistenten. Onmisbaar en cruciaal voor een goede
kwaliteit.

Nagenoeg alle leerlingen kunnen deelnemen aan de Zomerschool (uiteindelijk hebben 4 leerlingen
om verschillende redenen geen plek kunnen krijgen). De inschrijvende basisscholen konden dit jaar
aangeven voor welke van hun leerlingen deelname aan de Zomerschool volgens hen essentieel was
en voor welke minder. Alle leerlingen waarvan de inschrijvende basisscholen hebben aangegeven dat
deelname essentieel was, hebben een plek gekregen op de Zomerschool.
Dit jaar onderzoeken we de effecten van de Zomerschool; we delen dit graag zodra het beschikbaar
is.

Volg PAS op Facebook, Twitter en de site en bekijk daar wat, hoe en waar de leerlingen leren!

tekst

© 2021 Stichting PAS