Nieuws: OWRS

Home > Nieuws > OWRS

Aanpak E- team wordt verder uitgerold

20 september 2018

De integrale aanpak van het E-team voor het hele gezin wordt verder uitgerold; binnen Arnhem en de regiogemeenten.


Nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid

20 september 2018

In juli zijn nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid ingegaan. Arnhem was hier al mee bezig en heeft woonwensen laten inventariseren.


Begeleiding OWRS consulenten van PAS verder uitgebreid

20 september 2018

De doelgroep in Arnhem van onze OWRS consulenten is uitgebreid naar kinderen van 0-23 jaar. Contacten met het VO zijn belangrijk in de doorgaande lijn.


Update E-team OWRS

6 december 2017

Het E-team is opgezet om de hulpverlening aan Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen en hun gezinnen integraal te verbeteren.


E-team; integrale hulpverlening voor Woonwagen-, Roma- en Sinti gezinnen met complexe problemen

1 oktober 2017

Driestroom, OWRS en Stichting PAS zetten Expertise team op voor complexe problemen bij Roma- Sinti- en Woonwagenbewoners.


Jaarverslag OWRS 2015-2016

22 december 2016

Onderwijs aan Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen is specialistisch werk. In het jaarverslag 2015-2016 leest u over het belang van de specifieke aandacht voor deze doelgroep.


© 2019 Stichting PAS