Organisatie

Home > Over PAS > Organisatie

Stichting PAS heeft een vast kernteam van 20 personen, die zich dagelijks inzetten voor kansengelijkheid voor ieder kind.
PAS coördineert en ondersteunt programma’s en projecten voor het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), verlenging van de schooltijd, opvang nieuwkomers in het onderwijs (waaronder vluchtelingenkinderen).
PAS heeft consulenten in dienst voor speciale doelgroepen: Turkse, Marokkaans/Arabische en Somalische kinderen. En consulenten voor woonwagen-, Roma- en Sintikinderen.
Verder coördineren en ondersteunen we programma’s op het snijvlak van school en omgeving (bijvoorbeeld integraal kindcentrum), en bevorderen we de doorgaande lijn voorschool – PO – VO. We geven beleidsadvies, en er is een afdeling voor monitoring en evaluatie.

Onze missie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkelcarrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS